Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
12.08.2020 Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: rettelse til gjennomføringsbestemmelser om europeisk profesjonskort og varslingsmekanisme
11.08.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen og Slovakia
10.08.2020 Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt av E. coli KCCM 80180 og 80181 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
07.08.2020 Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser
07.08.2020 Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
07.08.2020 Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
06.08.2020 Typegodkjenning av traktorer: endringer til utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer i forbindelse med covid-19-pandemien
06.08.2020 Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser (revisjon)
06.08.2020 Støydirektivet: endringsbestemmelser om metoder for vurdering av skadelige virkninger
06.08.2020 Bærekraftig drivstoff til luftfart
04.08.2020 CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
04.08.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Slovakia
03.08.2020 Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (7. versjon)
03.08.2020 Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser
03.08.2020 Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.6.2020 - 29.9.2020
02.08.2020 BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
02.08.2020 Økologiforordningen: endringsbestemmelser om krav til operatører og sertifikat om overenstemmelse med regelverket
02.08.2020 Økologiforordningen: gjennomføringsbestemmelser
02.08.2020 Rammeverk for bærekraftig bedriftsstyring
30.07.2020 Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
30.07.2020 Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om merking av allergifremkallende duftstoffer
30.07.2020 Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot de allergifremkallende duftstoffene atranol, kloratranol og metylheptinkarbonat
29.07.2020 Jernbanesikkerhetsdirektivet: endringsbestemmelser i forbindelse med togtunnelen under Den engelske kanal
29.07.2020 Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
29.07.2020 Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
29.07.2020 Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for valutareferanseverdier og utvelgelse av alternative referanseverdier
29.07.2020 Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
29.07.2020 Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
29.07.2020 Viderebruksdirektivet om gjenbruk av opplysninger fra offentlige sektor: gjennomføringsbestemmelser om datasett med høy verdi
29.07.2020 Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om kontroll av dokumenter og operatører
29.07.2020 Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om rapportering
28.07.2020 Import av fôr til kjæledyr fra Georgia
28.07.2020 Midlertidig utprøving av feltinspeksjon av frø under offentlig tilsyn
28.07.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, og Slovakia
27.07.2020 Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer kombinert med 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra person- og varebiler
27.07.2020 Godkjenning av luteinrik og lutein/zeaksantin-ekstrakt fra Tagetes erecta som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
27.07.2020 Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr: endringsbestemmelser
27.07.2020 Godkjenning av eterisk kardemommeolje fra Elettaria cardamomum (L.) Maton som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
27.07.2020 Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôrvarer for melkekyr og hester
27.07.2020 Godkjenning av L-treonin av en stamme av Escherichia coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
27.07.2020 Godkjenning av Lactococcus lactis (NCIMB 30160) som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter: endringsbestemmelser
27.07.2020 Fornyet godkjenning av Saccharomyces cereviciae MUCL 39885 som tilsetningsstoff i fôr til purker
27.07.2020 Godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.07.2020 Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser
26.07.2020 Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: endringer til gjennomføringsbestemmelser
26.07.2020 Krav til innhold i søknader om ny mat: endringsbestemmelser
25.07.2020 Avslag på forlenget godkjenning av bromoksynil som aktivt stoff i plantevernmidler
25.07.2020 Avslag på forlenget godkjenning av benalaksyl som aktivt stoff i plantevernmidler
25.07.2020 Vilkår for godkjenning av azadiraktin som aktivt stoff i plantevernmidler
25.07.2020 Avslag på forlenget godkjenning av etametsulfuronmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler

Sider