Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
06.10.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland og Polen
06.10.2020 Omsetning av frø fra fôrvekster: midlertidig unntak for sertifisert frø
03.10.2020 Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
03.10.2020 Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
02.10.2020 Farlig godsdirektivet: teknisk og vitenskapelig ajourføring
02.10.2020 Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
02.10.2020 Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om klovdyr, fisk og skalldyr
02.10.2020 Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om import av snegler m.m. til konsum
01.10.2020 Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: endringsbestemmelser om elektronisk samsvarssertifikat
29.09.2020 Ansvarsforsikring for motorvogn: endringsbestemmelser om kjøretøyer fra Bosnia-Hercegovina
29.09.2020 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
28.09.2020 Teknologi for utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler: endringsbestemmelser
26.09.2020 Utvidet kontroll av visse tredjelandsborgere ved Schengens yttergrenser
25.09.2020 Godkjenning av et preparat av B. amyloliquefaciens DSM 25840 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle svinearter
25.09.2020 Godkjenning av cinnamylalkohol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
25.09.2020 Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CBS 493.94 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for hester
25.09.2020 Godkjenning av et preparat av sitronsyre, sorbinsyre, tymol og vanillin om tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser og oppfôrings- og avlskalkuner
25.09.2020 Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse fjørfe- og svinearter
25.09.2020 Godkjenning av et preparat av lantanidcitrat som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvente smågriser
25.09.2020 Godkjenning av geraniol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
25.09.2020 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for spedgriser, mindre utbredte svinearter med unntak av reproduktive dyr
25.09.2020 Godkjenning av ekstrakt av saponifisert paprika som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
25.09.2020 Godkjenning av kobberkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.09.2020 Godkjenning av L-metionin produsert av C. glutamicum KCCM 80184 og E. coli KCCM 80096 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.09.2020 Fornyet godkjenning av L-isoleucin produsert av E. coli FERM ABP-10641 som ernæringsmessig tilsetningsstoff og av L-isoleucin produsert av C. glutamicum KCCM 80189 som et tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.09.2020 Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glucanase som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
25.09.2020 Godkjenning av etylester fra beta-apo-8’-karoteinsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
25.09.2020 Godkjenning av zinkkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.09.2020 Godkjenning av L-cystin produsert av Pantoea ananatis NITE BP-02525 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.09.2020 Godkjenning av L-tryptofan produsert av visse stammer av E.coli som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
25.09.2020 Godkjenning av butylhydroksyanisol som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt katter
25.09.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
25.09.2020 Fornyet godkjenning av B. amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetningsstoff i fôrvarer for liv- og oppfôringskyllinger
25.09.2020 Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse kalver og mindre utbredte drøvtyggerarter
25.09.2020 Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om 'Dekloran Pluss'
25.09.2020 Digital finans: endringsbestemmelser knyttet til kryptoaktiva og operasjonell sikkerhet
24.09.2020 EU-rammeverk for digitale finansielle tjenesters operasjonelle sikkerhet
24.09.2020 Pilotordning for utprøving av handel med kryptoaktiva basert på distribuert ledger-teknologi
24.09.2020 Europeisk rammeverk for markeder for kryptoaktiva
24.09.2020 Veterinærlegemiddelforordningen: utfyllende bestemmelser om hestepass
24.09.2020 Økologiforordningen: utfyllende bestemmelser om særlige produksjonsbestemmelser for økologisk produksjon
24.09.2020 Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om anilin
24.09.2020 Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: bestemmelser om visse fettsyreestere
23.09.2020 Kreftdirektivet om vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
23.09.2020 EUs flysikkerhetsbyrås ansvar for ytelsesevalueringer av Det felles europeiske luftrom
23.09.2020 Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om navn på land og territorier og geografisk klassifisering
22.09.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Tyskland
22.09.2020 Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data: pilotprosjekt ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked
21.09.2020 Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: bestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
21.09.2020 Retningslinjer for statsstøtte knyttet til kvotehandelsordningen for drivhusgasser etter 2021

Sider