Forlenget forbud mot omsetning og markedsføring av produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/153/EU av 11. mars 2010 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2009/251/EF om et krav til medlemsstatene om å sørge for at produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat ikke bringes i omsetning eller gjøres tilgjengelig på markedet

Commission Decision 2010/153/EU of 11 March 2010 prolonging the validity of Decision 2009/251/EC requiring Member States to ensure that products containing the biocide dimethylfumarate are not placed or made available on the market

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 12.3.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.8.2010)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonsbeslutning 2010/153/EU av 11. mars 2010 forlenges gyldigheten av Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF til 15. mars 2011.

I henhold til direktiv 2001/95/EF må produsenter kun bringe sikre produkter i omsetning. Møbler og fottøy, som er på markedet i flere medlemsland, har forårsaket helseskader hos forbrukere i Frankrike, Polen, Finland, Sverige og Storbritannia. Tester har vist at disse helseskadene er forårsaket av det kjemiske stoffet dimetylfumarat (DMF). DMF er et biocid som motvirker mugg som kan ødelegge kvaliteten på lærmøbler eller -fottøy under lagring eller transport i fuktig klima. DMF var i de fleste tilfeller fylt i små poser som var festet på innsiden av møblene eller lagt i skoeskene. DMF avga damp som impregnerte produktet og dermed beskyttet det mot mugg. Imidlertid påvirket stoffet også forbrukerne som kom i kontakt med produktene. DMF trengte igjennom tøyet og kom i kontakt med forbrukernes hud. DMF forårsaket smertefull kontaktdermatit med kløe, irritasjon, rødme og brannsår. I visse tilfeller ble det rapportert om pusteproblemer. Det viste seg særlig vanskelig å behandle dermatiten. Forekomst av DMF utgjør således en alvorlig risiko.

I henhold til artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF kan Kommisjonen, dersom den får kjennskap til at visse produkter medfører alvorlige risiko for forbrukernes helse og sikkerhet og under visse omstendigheter, vedta en beslutning som pålegger medlemsstatene å treffe tiltak overfor slike produkter. Gjennom bestemmelser i Kommisjonbeslutning 2009/251/EF vedtatt 17. mars 2009 pålegges medlemsstatene å sørge for at det pr. 1. mai 2009 er forbudt å bringe produkter som inneholder DMF i omsetning eller gjøre disse tilgjengelige på markedet. Fra samme dato skal slike produkter som allerede er på markedet også trekkes tilbake. Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF var i første omgang gyldig til 15. mars 2010. Ved Kommisjonsbeslutning 2010/153/EU ble gyldigheten forlenget til 15. mars 2011.

Merknader
Stoffet dimetylfumarat er i følge Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) også funnet i Norge blant annet i sofaer importert fra land utenfor EU. I følge Klif er det stor sannsynlighet for at stoffet også benyttes i andre produkter enn sofaer, som for eksempel sko/støvletter og ridehjelmer. Det er alvorlig at denne typen produkter finnes på markedet. Miljøverndepartementet ga derfor Klif i mars 2009 i oppdrag å snarest utarbeide forskrift som forbyr stoffet DMF og som er i tråd med bestemmelsene i EUs regelverk. Denne forskriften ble fastsatt ved forskrift 28. mai 2009 nr. 576.

EFTA sendte standardskjema til ekspertgruppen for forbrukerproduktsikkerhet og leker. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oversendte det til Klif som rette instans. Justisdepartementet har også vært i kontakt med Miljøverndepartementet om tilsvarende/samme sak.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2010/153/EU behandles av spesialutvalget for handelsforenkling og anses som EØS-relevant og akseptabel.

Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet EØS-relevant og akseptabel. Standardskjema for 2009/251/EF ble sendt EFTA 8. mai 2009. Det er positivt at bestemmelsene vedrørende DMF forlenges.

Status
Kommisjonsbeslutning 2010/153/EU ble vedtatt 11. mars 2010.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
11.03.2010
Gjennomføringsfrist i EU
15.03.2010
Anvendelsesdato i EU
15.03.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 232-232
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0153
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro