Fri bevegelse av varer: endringer knyttet til utvidelsen av EØS med Kroatia

Tittel

Rådsdirektiv 2013/15/EU av 13. mai 2013 om tilpasning av visse direktiver vedrørende fri varebevegelse på grunn av Republikken Kroatias tiltredelse

Council Directive 2013/15/EU of 13 May 2013 adapting certain directives in the field of free movement of goods, by reason of the accession of the Republic of Croatia

Siste nytt

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra rådsdirektivet, dansk utgave)

(1) I artikel 50 i akten om Kroatiens tiltrædelse fastsættes det, at hvis retsakter vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen kræver tilpasning på grund af tiltrædelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i den nævnte tiltrædelsesakt eller i bilagene hertil, vedtager Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen, de fornødne retsakter, hvis den oprindelige retsakt ikke er vedtaget af Kommissionen.

(2) I slutakten fra den konference, hvor traktaten om Kroatiens tiltrædelse blev udfærdiget og vedtaget, blev det anført, at de høje kontraherende parter var nået til politisk enighed om en række tilpasninger af retsakter vedtaget af institutionerne, som er nødvendige på grund af tiltrædelsen, og Rådet og Kommissionen blev opfordret til at vedtage disse tilpasninger inden tiltrædelsen, om nødvendigt suppleret og ajourført for at tage hensyn til udviklingen i gældende EU-ret.

(3) Direktiverne vedrørende frie varebevægelser omhandlet i dette direktiv bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.05.2013

EØS



EFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 27, 26.4.2018, p. 104-115
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
09.07.2014
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-komitevedtaket trer i kraft når avtalen om utvidelsen av EØS med Kroatia er ratifisert

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet

Lovdata Pro



Lovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013L0015
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro