Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 14.9.2022 med pressemelding
Utkast til delegert forordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 30.8.2022
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til Kommisjonen 10.8.2022
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 20.7.2022 med pressemelding
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 20.7.2022 med tilbakemeldingsfrist 17.8.2022
Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 6.7.2022
Meddelelse publisert i EU-tidende 29.6.2022
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.6.2022
Dansk departementsnotat offentliggjort 15.6.2022
EØS-notat offentliggjort 15.6.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.3.2022 og kunngjort i EU-tidende 30.5.2022

Sider