Handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger

Abonner på RSS-feed: Handelsforenklinger - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.9.2018
Formålet med det reviderte fyrverkeridirektivet er å styrke sikkerheten blant annet gjennom felles regler for merking og dokumentasjon. Direktivet inngår sammen med en rekke andre rettsakter i EUs varepakke om nytt eller revidert regelverk som harmoniserer vilkårene for å sette varer på markedet i EØS.
EØS-komitebeslutning 21.9.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 6.7.2018 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 27.6.2018
Rapport om evaluering av direktivet (sak 3) lagt fram av Kommisjonen 7.5.2018
Norsk forskrift kunngjort 25.4.2018
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 26.9.2018
Høring igangsatt av Kommisjonen 22.1.2018 med frist 16.4.2018

Sider