Konkurranse Statsstøtte

Forsiden - Velg område - Konkurranse Statsstøtte
Kommisjonsvedtak om forlengelse 29.1.2021 Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 28.1.2021.
Høring om planlagt revisjon av forordningen og høring om planlagt revisjon av retningslinjene Igangsatt av Kommisjonen 18.12.2020 med frist 26.3.2021
Notat om planlagt revisjon lagt fram av Kommisjonen 17.12.2020 med tilbakemeldingsfrist 14.1.2021 (se eget faktaark)
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.10.2020
Høring om planlagt evaluering igangsatt av Kommisjonen 12.10.2020
Retningslinjer vedtatt av Kommisjonen 21.9.2020 med pressemelding
Pressemelding publisert av Nærings- og fiskeridepartementet 17.8.2020
Rapport lagt fram av Kommisjonen 9.7.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 7.7.2020
Høring igangsatt av Kommisjonen 26.6.2020
Anmodninger om fortolkning [1] [2] [3] sendt til EU-domstolen 12.12.2019 og kunngjort i EU-tidende 23.3.2020
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.7.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 28.1.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 13.2.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 14.1.2019

Sider