Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.4.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 27.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 29.3.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.3.2021
EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) med pressemelding vedtatt av Rådet 17.3.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2021
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.3.2021. EØS-notat offentliggjort 12.3.2021

Sider