Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) med pressemelding vedtatt av Rådet 17.3.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 17.3.2021
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 9.3.2021. EØS-notat offentliggjort 12.3.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 10.3.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 9.3.2021
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 9.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.3.2021
Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 4.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 1.6.2021

Sider