Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 14.10.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 14.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.10.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 14.10.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 8.10.2020
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.10.2020
Notat om planlagt oppdatering lagt fram av Kommisjonen 3.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 1.12.2020
Gjennomføringsrapport 2017-2019 lagt fram av Kommisjonen 2.10.2020
Tømmerforordningen skal styrke kampen mot ulovlig hogst og handel med treprodukter for å redusere menneskeskapte CO2-utslipp. EØS-komiteens beslutning om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen trådte i kraft 1. mai 2015 og gir EFTAs overvåkingsorgan rett til å anerkjenne og gi organisasjoner tillatelse til å overvåke handel med slik produkter.
Gjennomføringsrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 1.10.2020
Høring om planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 1.10.2020

Sider