Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 16.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 14.12.2020
Høring om planlagt revisjon igangsatt av Kommisjonen 13.11.2020 med frist 5.2.2021
Høring om revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 13.11.2020 frist 5.2.2021
Norge, Island og Europakommisjonen fremforhandlet i 2019 en avtale om innlemmelse i EØS-avtalen av EU-regelverk knyttet til Parisavtalens mål for reduksjon av klimagasser fram til 2030. Avtalen ble vedtatt innlemmet i EØS-avtalen 25.10.2019. Konkret dreier det seg om innlemmelse av tilpassede versjoner EUs innsatsfordelingsforordning og forordningen om bokføring av utslipp og opptak av klimagasser i skog og annen arealbruk (LULUCF). Prinsipielt faller de to rettsaktene utenfor EØS-avtalens saklige virkeområde, men innholdet i forordningene er relevant for å sikre en felles oppfyllelse av klimamålet for 2030. Partene er derfor enige om innlemmelse av regelverket, med tilpasninger, i EØS-avtalens protokoll 31 om frivillig samarbeid. Det betyr at avtalen kun vil gjelde for det innholdet man legger i den og for det tidsrommet man avtaler. EØS-komitebeslutningen må godkjennes av Alltinget i Island før det kan tre i kraft.
Høring igangsatt av Kommisjonen 11.11.2020 med frist 10.2.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 11.11.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.11.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 4.11.2020
EØS-notat offentliggjort 4.11.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.11.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 4.11.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 3.11.2020
Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 30.10.2020
Notat om planlagt revisjon av forordningen lagt fram av Kommisjonen 29.10.2020 med tilbakemeldingsfrist 26.11.2020

Sider