Rammeverk for beregning og rapportering av transportrelaterte klimautslipp

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om en felles ramme for beregning og rapportering av transportrelaterte klimautslipp

(In preparation) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on a common framework to calculate and report transport-related greenhouse gas emissions

Siste nytt

Høring om planlagt forslag til forordning igangsatt av Kommisjonen 25.7.2022 med frist 17.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 19.11.2021)

Tæl dine transportemissioner – "CountEmissions EU"

Dette initiativ fastlægger en fælles ramme for beregning og indberetning af transportrelaterede drivhusgasemissioner. Den kan anvendes af både passager- og godssektoren. Gennemsigtige oplysninger vil gøre det muligt for tjenesteudbyderne at overvåge og reducere deres emissioner og forbedre effektiviteten af deres transporttjenester samt give brugerne mulighed for at vælge den mest bæredygtige løsning.

Opfordring til indsendelse af dokumentation

Feedbackperiode: 19 november 2021 - 17 december 2021

Opfordring til indsendelse af dokumentation vedrørende en konsekvensanalyse - Ares(2021)7123260

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet