Område: Offentlige anskaffelser

Forsiden - Velg område - Område: Offentlige anskaffelser

Abonner på RSS-feed: Offentlige anskaffelser - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.06.2014
En norsk forskrift som gjennomfører EUs nye terskelverdier for offentlige anskaffelser ble kunngjort 13. juni 2014 med ikrafttredelse to dager senere. I henhold til EØS-avtalen skal terkselverdiene justeres hvert annet år for å ta høyde for svingninger i valutakursene. Tilsvarende forpliktelser følger av WTO-avtalen om offentlige anskaffelser. EØS-komiteen vedtok 16. mai 2014 å innlemme de nye EU-reglene i EØS-avtalen.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 26.6.2013
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 05.04.2014
Sak om mannglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 20.3.2013
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 22.10.2012 (frist 14.1.2013)
Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.10.2012
Meddelelse fra Island 7.9.2012 om fullførte konstitusjonelle prosedyrer: EØS-komitevedtaket trer i kraft 1.11.2012
Omtale publisert av Norges EU-delegasjon 2.5.2012

Sider