IKT-spesifikasjoner i forbindelse med offentlige anbud

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/168 av 31. januar 2017 om etablering av IETF-tekniske spesifikasjoner i forbindelse med offentlige anbud

Commission Implementing Decision (EU) 2017/168 of 31 January 2017 on the identification of ‘Internet Engineering Task Force’ Technical Specifications for referencing in public procurement

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 1.2.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Standardisering spiller en vigtig rolle i Europa 2020-strategien som beskrevet i Kommissionens meddelelse »Europa 2020: En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst«. Flere flagskibsinitiativer i Europa 2020-strategien understreger betydningen af frivillig standardisering på produkt- eller tjenestemarkeder for at sikre kompatibilitet og interoperabilitet mellem produkter og tjenester, fremme teknologisk udvikling og støtte innovation.

(2) Standardernes relevans anerkendes ligeledes i Kommissionens meddelelse »Opgradering af det indre marked«: flere muligheder for mennesker og erhvervsliv», som betragter standarder som afgørende for europæisk konkurrenceevne samt for innovation og fremskridt på det indre marked, fordi de øger sikkerheden, interoperabiliteten og konkurrencen og bidrager til at fjerne handelshindringer.

(3) Som fremhævet i Kommissionens meddelelse »Årlig vækstundersøgelse 2015« er fuldførelsen af det digitale indre marked en central prioritet for Den Europæiske Union. I sin meddelelse »En strategi for et digitalt indre marked« understregede Kommissionen betydningen af standardisering og interoperabilitet for skabelsen af en europæisk digital økonomi med et langsigtet vækstpotentiale.

(4) I det digitale samfund bliver standardiseringsprodukter uundværlige, når det gælder om at sikre interoperabilitet mellem udstyr, applikationer, datalagre, tjenester og net. I sin meddelelse »En strategisk vision for europæiske standarder: En indsats for at forbedre og fremskynde bæredygtig vækst i den europæiske økonomi inden 2020« anerkender Kommissionen standardisering af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) som et særligt felt, hvor løsninger, applikationer og tjenester ofte udvikles af globale IKT-fora og -konsortier, der er blevet førende inden for udviklingen af IKT-standarder.

(5) Forordning (EU) nr. 1025/2012 har til formål at modernisere og forbedre rammerne for europæisk standardisering. Den indfører en ordning, hvorved Kommissionen kan beslutte at udpege de mest relevante og mest anerkendte tekniske IKT-specifikationer udstedt af organisationer, der ikke er europæiske, internationale eller nationale standardiseringsorganisationer. Muligheden for at anvende det fulde spektrum af IKT-tekniske specifikationer ved indkøb af hardware, software og informationsteknologiske tjenesteydelser vil muliggøre interoperabilitet mellem udstyr, tjenesteydelser og applikationer, hjælpe den offentlige forvaltning til at undgå den fastlåsning, der opstår, når den offentlige indkøber på grund af proprietære IKT-løsninger ikke kan skifte udbyder efter udløbet af indkøbskontrakten, og skabe konkurrence i udbuddet af interoperable IKT-løsninger.

(6) De IKT-tekniske specifikationer, der kan henvises til i forbindelse med offentlige udbud, skal være i overensstemmelse med kravene i bilag II til forordning (EU) nr. 1025/2012. Overholdelsen af disse krav er for de offentlige myndigheder en sikkerhed for, at de IKT-tekniske specifikationer er etableret i overensstemmelse med principperne om åbenhed, rimelighed, objektivitet og ikke-diskrimination, som anerkendes af Verdenshandelsorganisationen (WTO) inden for standardisering.

(7) Beslutningen om udpegning af bestemte IKT-specifikationer skal vedtages efter høring af Den Europæiske Multistakeholderplatform for IKT-standardisering, der er oprettet ved Kommissionens afgørelse, og vil blive suppleret af andre former for høring af sektorspecifikke eksperter.

(8) Den Europæiske Multistakeholderplatform for IKT-standardisering foretog den 11. juni 2015 en evaluering af 27 IEFT-tekniske specifikationer ud fra kravene i bilag II til forordning (EU) nr. 1025/2012 og afgav en positiv udtalelse vedrørende deres udpegning som de specifikationer, der kan henvises til i forbindelse med offentlige udbud. Evalueringen af de IEFT-tekniske specifikationer blev efterfølgende forelagt til høring blandt sektorspecifikke eksperter, der også afgav en positiv udtalelse om udpegningen.

(9) De 27 tekniske specifikationer er udviklet og forvaltes af Internet Engineering Task Force (IETF), som er det vigtigste organ i udviklingen af nye internetstandardspecifikationer af høj kvalitet for udformningen, anvendelsen og forvaltningen af internettet. IETF er en global organisation, der deltager i »internetstandardprocessen«, en åben og gennemsigtig proces baseret på samarbejde, som anvendes af internetfællesskabet til standardisering af protokoller og procedurer til fordel for alle brugere i hele verden.

(10) De 27 IETF-tekniske specifikationer anvendes i høj grad i forbindelse med internettet. De består af standarder og protokoller for oprettelse af et internet (Transmission Control Protocol/Internet protocol (TCP/IP), User Datagram Protocol (UDP), Domain Name System (DNS), Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP), Simple Network Management Protocol (SNMP), Security Architecture for the Internet Protocol (IPsec) og Network Time Protocol (NTP)) standarder og protokoller for sikre forbindelser (Secure Shell-2 (SSH-2) Protocol, Transport Layer Security (TLS) Protocol and Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate og Certificate Revocation List (CRL) Profile (PKIX)) standarder og protokoller for oprettelse af et websted (Hypertext Transfer Protocol (HTTP), Upgrading to TLS Within HTTP/1.1, Uniform Resource Identifiers (URI), Uniform Resource Locator (URL), Uniform Resource Names (URN), File Transfer Protocol (FTP), 8-bit Unicode Transformation Format (UTF-8), JavaScript Object Notation (JSON)) standarder og protokoller for e-mail, kalender og nye applikationer (Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), Internet Message Access Protocol (IMAP), Post Office Protocol — version 3 (POP3), Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME), Network News Transfer Protocol (NNTP), Internet Calendaring and Scheduling Core Object Specification (iCalendar), vCard (VCF), Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV)) og standarder og protokoller for applikationer til multimedie-streaming (Real-time Transport Protocol (RTP) and Session Initiation Protocol (SIP).

(11) Ovennævnte IETF-tekniske specifikationer bør derfor udpeges som en IKT-teknisk specifikation, der vil kunne henvises til i forbindelse med offentlige udbud —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
31.01.2017
Anvendelsesdato i EU
21.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet