Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
EU-høring om Kommisjonens retningslinjer for konsultasjoner med berørte parter
01.07.2014
EU-rapport om pasientsikkerhet
19.06.2014
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet): status og vurderinger
18.06.2014
EU-analyse av informasjons- og betalingstjenester for multimodal transport
16.06.2014
Forskning om innovasjon som kilde til ny vekst
10.06.2014
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014-2020
06.06.2014
EU-innbyggerinitiativet "One of us"
02.06.2014
Europeisk strategi for energisikkerhet
28.05.2014
Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2013 - april 2014
26.05.2014
EU-høring om kombinert transport
23.05.2014
EU-høring om EUs system for flysikkerhet
23.05.2014
EU-strategi for reduserte CO2-utlslipp fra lastebiler og busser
21.05.2014
EU-strategi for europeisk film
15.05.2014
Statusrapport over reformene på finanssektoren
15.05.2014
EUs konkurransepolitikk i 2013
06.05.2014
EU-rapport om mulig nettverk av små kredittvurderingsbyråer
05.05.2014
EU-høring om gjennomføring av forordningen om EUs miljømerke
25.04.2014
Statistikk om ilandføring av fiskerivarer: gjennomføringsrapport 2014
24.04.2014
EUs yttergrensefond: evaueringsrapport 2007-2010
23.04.2014
Fremskrittsrapport om EUs arbeid med likestilling mellom kvinner og menn i 2013
14.04.2014
EU-statusrapport om veitransportmarkedet
14.04.2014
Grønnbok og EU-høring om mobil helse (m-helse)
10.04.2014
EU-strategi og -høring om droner
08.04.2014
Effektive, tilgjengelige og fleksible helsesystemer
04.04.2014
Smartere visumpolitikk for økonomisk vekst
01.04.2014
EUs returpolitikk
28.03.2014
Langsiktig finansiering av den europeiske økonomien
27.03.2014
Fremme av folkefinansiering (crowdfunding) i EU
27.03.2014
EU-handlingsplan for økologisk produksjon
24.03.2014
EU-høring om opplysninger om klimautslipp ved gods- og passasjertransport
21.03.2014
EU-innbyggerinitiativet Right2Water
19.03.2014
EU-høring om Europa 2020-strategien
05.03.2014
Innovasjon i EU: statusrapport 2014
04.03.2014
EU-strategi for fremme av kyst- og havturisme
20.02.2014
Europas rolle i utforming av fremtidens forvaltning av internett
12.02.2014
EU-høring om helserisiko ved eksponering for elektromagnetiske felt
04.02.2014
Utvikling av kvalitetssikring av videregående utdanning
28.01.2014
Energipriser og -kostnader i Europa - status 2014
22.01.2014
EU-strategi for det indre marked for industrielle produkter
22.01.2014
Rammeverk for EUs klima- og energipolitikk i perioden 2020-2030
22.01.2014
EU-strategi for europeisk industriell renessanse
22.01.2014
Utvinning og produksjon av skifergass i EU
22.01.2014
EU-handlingsplan for utvikling av havenergi
20.01.2014
EU-høring om definisjonen av statsstøtte
17.01.2014
Hovedkorridorer for det europeiske transportnettverk
07.01.2014
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2012
06.01.2014
EU-strategi for renere luft i Europa
18.12.2013
EU-rapport om obligatorisk merking av opprinnelsesland for kjøtt i matvarer
17.12.2013
EU-strategi for bytrafikk
17.12.2013
EU-handlingsplan for effektiv pakkelevering
16.12.2013

Sider