Forskning og innovasjon i Europa: statusrapport 2020

Tittel

Science, Research and Innovation Performance of the EU 2020. A fair, green and digital Europe

Siste nytt

Rapport med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 27.5.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 27.5.2020)

Rapport om forsknings- og innovationsresultater: Sådan kan Europa føre an i den grønne og digitale omstilling

Kommissionen har i dag offentliggjort sin seneste rapport om EU's resultater inden for videnskab, forskning og innovation ("Science, Research and Innovation Performance" — SRIP), hvori den analyserer, hvordan Europa klarer sig i den globale sammenhæng. Den fremhæver behovet for forskning og innovation for at støtte bæredygtig og inklusiv vækst i virksomheder, regioner og lande, så det sikres, at ingen lades i stikken i bestræbelserne på at styrke innovationssystemerne, især i mindre udviklede regioner. Den understreger også vigtigheden af at sikre, at europæerne erhverver sig de rette færdigheder i lyset af nye teknologiske omvæltninger. Samtidig understreges den vigtige rolle, som forsknings- og innovationspolitikken spiller med hensyn til at øge virksomhedernes produktivitet og dermed beskæftigelsen og værdiskabelsen på en bæredygtig måde. Rapporten offentliggøres hvert andet år, og 2020-udgaven indeholder 11 politiske anbefalinger til støtte for vores befolkning, planet og velstand.

Mariya Gabriel, kommissær med ansvar for innovation, forskning, kultur, uddannelse og unge, udtaler: "Forskning og innovation er en hjørnesten i reaktionen på den hidtil usete krise, som vi står over for på grund af coronaviruspandemien, og kan i høj grad bidrage til en økonomisk genopretning. 2020-udgaven af rapporten om resultater inden for videnskab, forskning og innovation viser, hvor vigtig forskning og innovation er for den økologiske og digitale omstilling, som Europa har brug for. Horisont 2020 og det kommende Horisont Europa-program spiller en afgørende rolle i denne omstilling."

EU befinder sig blandt de vigtigste aktører inden for videnskabelig produktion og ekspertise. F.eks. tegner EU sig på verdensplan for 25 % af de mest citerede videnskabelige publikationer på klimaområdet og 27 % på området for bioøkonomi. EU står også i spidsen for patentansøgninger på disse to områder med 24 % inden for klima og 25 % inden for bioøkonomi. Alligevel er der behov for en større indsats for at omsætte forskningsresultaterne til bæredygtige, salgbare løsninger samt opbygge et stærkt Europæisk Forskningsrum og øge effektiviteten af de offentlige forskningssystemer. Efterhånden som digitaliseringen ændrer landskabet inden for forskning og innovation, bør den rette politiksammensætning kunne fremme avancerede teknologier, forskernes digitale færdigheder og åben forskning og samtidig sikre tilstrækkelige investeringer i datainfrastrukturer af høj kvalitet. Horisont Europa, EU's kommende rammeprogram for forskning og innovation, vil være en vigtig del af indsatsen for at optrappe og koordinere forsknings- og innovationsindsatsen via sin opgaveorienterede tilgang og europæiske partnerskaber.

På grundlag af EU's ekspertise og udmærkede resultater inden for videnskabeligt baseret forskning og innovation fremsættes der i SRIP-rapporten 11 politiske anbefalinger inddelt i tre hovedsøjler:

• Forskning og udvikling med henblik på at skabe et sikkert og retfærdigt rum for menneskeheden

• Forskning og udvikling med henblik på globalt lederskab

• Forskning og udvikling med henblik på økonomiske og samfundsmæssige virkninger.

Sammen baner de vejen for forsknings- og udviklingsresultater med hensyn til målene for bæredygtig udvikling og integrering af dem i EU's politikker og initiativer, hvilket vil bidrage til et fair, klimaneutralt og digitalt Europa, samtidig med at de europæiske virksomheders og regioners konkurrenceevne øges.

Baggrund

Rapporten om EU's resultater inden for videnskab, forskning og innovation analyserer forsknings- og innovationsdynamikken, Europas præstationer inden for videnskab og innovation samt drivkræfterne bag dem. Rapporten kombinerer indikatorbaseret makroøkonomisk analyse med dybdegående analytisk forskning i en narrativ beskrivelse rettet mod både politiske beslutningstagere og analytikere inden for forskning og innovation samt inden for økonomi og finans. Dette er den tredje udgave af publikationen, der offentliggøres hvert andet år af Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Forskning og Innovation. Den foregående udgave (2018) findes her.

Yderligere oplysninger

Rapport om resultater inden for videnskab, forskning og innovation (Science, Research and Innovation Performance of the EU — SRIP)

Video — Rapport om resultater inden for videnskab, forskning og innovation 2020

Interaktiv rapport — Rapport om resultater inden for videnskab, forskning og innovation 2020

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
27.05.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet