Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Aerodynamiske innretninger på kjøretøy: gjennomføringsbestemmelser om bruk i eller mellom visse byer
02.03.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Ungarn
28.02.2020
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
28.02.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sitronsyre (E 330) i kakao- og sjokoladeprodukter
28.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Polen
27.02.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sojabønnehemicellulose (E 426)
27.02.2020
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit som alkoholsterk drikk
27.02.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av polyglyserolpolyrisinol (E 476) i flytende vegetabilske oljeemulsjoner
26.02.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av sorbinsyre (E 200) i flytende fargepreparater til dekorasjon av eggeskall
26.02.2020
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: gjennomføringsbestemmelser om flysikringsorganisasjoner
25.02.2020
Mineralavfallsdirektivet: retningslinjer for inspeksjon
21.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Tsjekkia
20.02.2020
Typegodkjenning av kjøretøyer med to eller tre hjul og firehjuls motorsykler: tilpasning av godkjenningsskjemaer til kravene i Euro 5 og Euro 5+
20.02.2020
Godkjenning av L-treonin av to stammer av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
20.02.2020
Godkjenning av L-tryptofan som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
19.02.2020
Godkjenning av erytrosin som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
19.02.2020
Næringsmidler til spesielle medisinske formål: rettelse av språkversjoner
17.02.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Latvia, Polen, Slovakia og Ungarn
17.02.2020
Omsetning av fruktkjøtt, juice fra fruktkjøtt og konsentrert juice fra kakaofruktkjøtt som tradisjonell mat fra et tredjeland
14.02.2020
Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser
14.02.2020
Felleseuropeisk regelverk knyttet til flysikringstjenester: oppdaterings- og endringsbestemmelser
14.02.2020
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i reptilkjøtt
14.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Tyskland
14.02.2020
Import av kjæledyrfôr fra Saudi-Arabia
14.02.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om tilsynsrapportering for foretak
14.02.2020
Markedsordninger for vin: rettelse til endringsbestemmelser
13.02.2020
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser om register
13.02.2020
Fornyet godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyre- og fuglearter
13.02.2020
Godkjenning av allurarød AC som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
13.02.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmiddelet prokloraz i næringsmidler: endringsbestemmelser
12.02.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020
12.02.2020
Planteskadegjørere på frø og annet formeringsmateriale: gjennomføringsbestemmelser
11.02.2020
Godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis og Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
07.02.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
06.02.2020
Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen
06.02.2020
Godkjenning av tartrazin som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter, akvariefisk, frøspisende prydfugler og små gnagere
06.02.2020
Fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
06.02.2020
Godkjenning av en teknologi for 12 volts dynamoer som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra visse personbiler
06.02.2020
Godkjenning av brilliantblå FCF som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
06.02.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekalkuner
05.02.2020
Fornyet godkjenning av Enterococcus faecium DSM 7134 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser og for slaktegriser
05.02.2020
Godkjenning av et preparat av muramidase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
05.02.2020
Fartsskriverforordningen: endringsbestemmelser om ombordmontert veieutstyr
05.02.2020
Godkjenning av et preparat av oreganoolje, carawayolje, carvacrol, metylsalisylat og L-mentol som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågriser
05.02.2020
Fornyet godkjenning av Bacillus subtilis DSM 17299 som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekyllinger
05.02.2020
Godkjenning av et preparat av endo-1,4-beta-mannanase produsert av Paenibacillus lentus som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfearter
05.02.2020
Godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle fugle- og grisearter
05.02.2020
Fornyet godkjenning av 6-fytase produsert av Schizosaccharomyces pombe som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
05.02.2020
Godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter
04.02.2020
Fornyet godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôrvarer for lam og hester
04.02.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av Komagataella phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fjørfe
04.02.2020
Godkjenning av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvendte smågris, purker og melkekyr
03.02.2020
Godkjenning av robenidinhydroklorid som tilsetningsstoff i fôrvarer for slaktekylling
03.02.2020
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Berliner Kümmel' som alkoholsterk drikk: endring av varespesifikasjon
03.02.2020
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om akvakulturanlegg og transportører av akvatiske dyr
30.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen og Slovakia
30.01.2020
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om innførsel og transport og håndtering etter innførsel
30.01.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endring av gjennomføringsbestemmelser om tilstrekkelig diversifiserte indekser
29.01.2020
Luftdyktighet og miljøsertifisering av luftfartøyer: endringer og rettelser for tilpasning til satellittnavigasjonsprogrammene Galileo og Egnos
28.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia, Tsjekkia og Ungarn
24.01.2020
Yrkeskvalifikasjonsdirektivet: endringer for visse helseyrker
23.01.2020
Godkjenning av natriumformiat som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
23.01.2020
Beskyttelse av den geografiske betegnelsen Norsk Vodka/Norwegian Vodka som alkoholsterk drikk
23.01.2020
Godkjenning av et preparat av ponceau 4R som tilsetningsstoff i fôrvarer for hunder, katter og akvariefisk
23.01.2020
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (6. versjon)
22.01.2020
Typegodkjenning av traktorer: retting av polsk utgave av utfyllende bestemmelser om sikkerhet
21.01.2020
Utslipp fra person- og varebiler (Euro 5 og 6): endringsbestemmelser - retting av tysk språkversjon
21.01.2020
Energimerking av ventilasjonsaggregater til boliger: retting av visse språkutgaver
20.01.2020
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier: utfyllende bestemmelser
20.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen, Romania, Slovakia og Ungarn
20.01.2020
Den europeiske skrogdatabasen (EHDB) over fartøyer som seiler på indre vannveier
20.01.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Bulgaria, Litauen og Polen
20.01.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet bambermysin
17.01.2020
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
17.01.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet ciklesonid
17.01.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 7 og 9
15.01.2020
Avslag på godkjenning av Vitis vinifera cane tannins som basisstoff i plantevernmidler
14.01.2020
Transport på indre vannveier: format for sertifikater for båtfører og eksperter på flytende naturgass og passasjernavigasjon
14.01.2020
Biocider: forlenget godkjenning av propikonazol til bruk i produkter av type 8
13.01.2020
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
13.01.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
13.01.2020
Godkjenning av chiafrø som et nytt næringsmiddel: bruksbetingelser og merkekrav
13.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet tiakloprid i plantevernmidler
13.01.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om visse detaljerte produksjonsbestemmelser for økologiske produkter
13.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
10.01.2020
Omsetning av nikotinamid-ribosidklorid som ny mat
10.01.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Polen
07.01.2020
Forbrukersamarbeidsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om den elektroniske databasen
20.12.2019
Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen
20.12.2019
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa i forbindelse med transport av fugl holdt som selskapsdyr: endring av virkeperiode
20.12.2019
Sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EBA, EIOPA, ESMA og visse finansielle instrumenter for bekjempelse av hvitvasking
18.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Solvens II-, MiFID II- og hvitvaskingsdirektivene
18.12.2019
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til Det europeisk råd for systemrisiko (ESRB)
18.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forflytning av landdyr og rugeegg
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om sykdommer som er underlagt EUs overvåkningsprogrammer
17.12.2019
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
17.12.2019
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bly i visse platinaelektroder for måling av ledningsevne
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse listeførte sykdommer
17.12.2019
WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav
17.12.2019
Forsikringsdirektivet: retting av utfyllende bestemmelser
17.12.2019
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
17.12.2019
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om mal for avtalesammmendrag
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av visse sykdommer
17.12.2019
Behandling av OTC-derivater inngått for sikringsformål ved visse typer verdipapirisering
17.12.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen og Ungarn
17.12.2019
Dyrehelseforordningen: utfyllende bestemmelser om virksomheter, sporbarhet og dyrehelse ved forflytning av formeringsmatierale av visse dyr
17.12.2019
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr
17.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser for inntekts- og levekårsområdet
16.12.2019
Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
16.12.2019
EMIR-forordningen: utfyllende bestemmelser om tiltak som i tilstrekkelig grad minsker motpartsrisiko for obligasjoner med fortrinnsrett og verdipapirisering
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser vedrørende tidsserier for innberetning av arbeidsledighetsdata
16.12.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: ekvivalens av Serbia og Sør-Korea ved behandling av eksponeringer
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utfyllende bestemmelser om variabler på arbeidskraftsområdet
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på inntekts- og levekårsområdet
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: flerårig rullende planlegging (2021-2028)
16.12.2019
Europeisk sosialstatistikk: gjennomføringsbestemmelser om kvalitetsrapporter
16.12.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
12.12.2019
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gjennom Unionen
12.12.2019
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ("sikkerhetslisten") pr. 9.12.2019
09.12.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
06.12.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om krav til opplysninger ved søknader om registrering av registre
29.11.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
29.11.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om innsamling, bruk og kontroll av data
29.11.2019
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om søknader om registrering som verdipapiriseringsregister og eller om utvidelse av registreringen som transaksjonsregister
29.11.2019
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
29.11.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om IAS nr. 1 og 8
29.11.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
29.11.2019
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
29.11.2019
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
28.11.2019
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden
28.11.2019
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): gjennomføringsbestemmelser
28.11.2019
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
28.11.2019
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
28.11.2019
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter avvisning fra en tredjestat
28.11.2019
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2020
28.11.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
28.11.2019
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.11.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall
28.11.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
28.11.2019
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
28.11.2019
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av obligasjoner med fortrinnsrett
27.11.2019
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
27.11.2019
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er
27.11.2019
Tilsyn med verdipapirforetak
27.11.2019
OMF-direktivet om utstedelse av og tilsyn med obligasjoner med fortrinnsrett
27.11.2019
Referanseindeksforordningen 2019 for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
27.11.2019
Europeisk næringslivsstatistikk
27.11.2019
Kosmetikkforordningen: retting og endringsbestemmelser om visse CMR-stoffer
27.11.2019
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet
27.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
27.11.2019
Moderniseringsdirektivet om forbrukervern
27.11.2019
Sikkerhetsfororordningen for motorvogner 2019
27.11.2019
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanninger, fusjon og spaltning av selskaper
27.11.2019
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode
27.11.2019
Soliditetskrav til verdipapirforetak
27.11.2019
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
26.11.2019
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
26.11.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene
26.11.2019
Energistatistikk: gjennomføringsbestemmelser om ajourføringer
26.11.2019
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
26.11.2019
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.11.2019
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia
26.11.2019
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
26.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
26.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
26.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
26.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
25.11.2019
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
25.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkter av type 8
25.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
25.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
25.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas og Polen
25.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9
22.11.2019
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
22.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
19.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser formaldehyd
19.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
18.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
18.11.2019
Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy
15.11.2019
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon)
13.11.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
12.11.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
12.11.2019
Helsesertifikater og bestemmelser for utstedelse av sertifikater til matvarer til mannskap og passasjerer på skip som forlater Unionen, eller til NATO eller en amerikansk militærbase
12.11.2019
Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om rapportering av opplysninger
12.11.2019
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av veterinærlegemidlet diflubenzuron
08.11.2019
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om citrinin i kosttilskudd basert på ris fermentert med rød gjær
07.11.2019
Beskyttelsestiltak mot smittsom anemi blant hester i Romania: endringsbestemmelser
07.11.2019
Øvre grenseverdier for forurensning av eurukasyre og hydrogencyanid i visse næringsmidler
07.11.2019
Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om listen over godkjente bedrifter
07.11.2019
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser for 2020
07.11.2019
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
07.11.2019
Uønskede stoffer i dyrefôr: endringsbestemmelser
07.11.2019
Status for øyer i Portugal som fri for varroatose
07.11.2019
Typegodkjenning av motorkjøretøy med hensyn til utslipp fra tunge kjøretøyer: endringsbestemmelser
07.11.2019
Overvåking av akrylamid i matvarer
07.11.2019
Tiltak mot rester av veterinærlegemidler som er forbudt i matvarer
07.11.2019
Prosedyrer for koordinert intensivert kontroll av produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og sammensatte produkter
07.11.2019

Sider