Transport

Forsiden - Velg område - Transport

Abonner på RSS-feed: Transport - siste nytt

Norske forskrifter nr. [1] og [2] kunngjort 29.9.2021
Norsk forskrift kunngjort 29.9.2021
EØS-notat offentliggjort 28.9.2021
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 24.9.2021
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 24.9.2021
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen. Norsk forskrift kunngjort 24.9.2021
EØS-komitebeslutninger 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen av EUs fjerde jernbanepakke og tilknyttede rettsakter
EØS-komiteen vedtok 24. september 2021 å innlemme EUs fjerde jernbanepakke fra 2016 i EØS-avtalen. Det meste av inneholdet er allerede gjennført i norsk rett etter at Stortinget i desember 2020 ga forhåndssamtykke til innlemmelsen og vedtok nødvendige lovendringer. Pakken innebærer blant annet en styrking av det europeisk jernbanebyrås rolle og at persontrafikken på visse strekninger i åpnes for konkurranse. Tildeling av kontrakter på offentlige tjenester skal, med visse unntak, skje gjennom åpne anbud fra desember 2023. Fjerde jernbanepakke ble hovedsakelig vedtatt i EU i to omganger i 2016. Sammen med senere endringer dreier det seg om 26 rettsakter. I tillegg kommer EU-direktivet fra 2012 om et felles europeisk jernbaneområde som med senere endringer omfatter 10 rettsakter. EØS-beslutningene om de involverte rettsaktene krever parlamentsgodkjenning i Liechtenstein før den formelt trer i kraft.
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider