Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019
Norsk forskrift kunngjort 10.10.2019
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 7.10.2020
Europaparlamentets plenumsbehandling 14.2.2019
Høring igangsatt av Kommisjonen, Det europeiske legemiddelbyrået og HMA (Heads of Medicines Agencies) 31.1.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.1.2019
EØS-notat offentliggjort 7.12.2018
Fellesrapport lagt fram av Kommisjonen og OECD 22.11.2018
EØS-komitebeslutning ratifisert av Liechtenstein 17.10.2018. Beslutningen trer i kraft 1.12.2018

Sider