Helse

Abonner på RSS-feed: Helse - siste nytt

EØS-komitebeslutning 3.2.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 27.1.2017
EU-høring om styrking av samarbeidet om medisinsk teknologivurdering igangsatt av Kommisjonen 21.10.2016
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 13.10.2016
EØS-komitebeslutning 23.9.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 13.9.2016
Åpen konsultasjon om "lignende legemiddel" igangsatt av Kommisjonen 29.7.2016
Forslag til fortolkning lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 16.6.2016
Direktivet erstattet av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2014/40 20.5.2016

Sider