Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Erfaringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.1.2016
EØS-komitebeslutning 30.10.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen
Rapport lagt fram av Kommisjonen 17.9.2015
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 18.06.2015
Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015
Norsk forskrift kunngjort 22.12.2014
EU-direktivet om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre i Europa vil gjelde i Norge fra 1. februar 2015. Det er klart etter at Norsk Lovtidend kunngjorde en lovendring 19, desember 2014 som gjennomfører direktivet i norsk rett. Endringenene til foretaksloven, som ble vedtatt av Stortinget 8. desember, skal bedre tilgangen over landegrensene til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger.
Rådet oppnådde ikke enighet 11.12.2014
Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 17.09.2014
Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 17.09.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 08.09.2014

Sider