Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Forslag trukket av Kommisjonen 07.03.2015
Norsk forskrift kunngjort 22.12.2014
EU-direktivet om sammenkopling av sentrale registre, handelsregistre og foretaksregistre i Europa vil gjelde i Norge fra 1. februar 2015. Det er klart etter at Norsk Lovtidend kunngjorde en lovendring 19, desember 2014 som gjennomfører direktivet i norsk rett. Endringenene til foretaksloven, som ble vedtatt av Stortinget 8. desember, skal bedre tilgangen over landegrensene til ajourførte og pålitelige foretaksopplysninger.
Rådet oppnådde ikke enighet 11.12.2014
Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 17.09.2014
Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 17.09.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 08.09.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 07.08.2014
EØS-komitebeslutning 09.07.2014
EØS-komitebeslutning 09.07.2014
Norsk forskrift kunngjort 10.06.2014
Kommisjonsrekommandasjon offentliggjort 09.03.2014
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 14.03.2014

Sider