Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 07.08.2014
EØS-komitebeslutning 09.07.2014
EØS-komitebeslutning 09.07.2014
Norsk forskrift kunngjort 10.06.2014
Kommisjonsrekommandasjon offentliggjort 09.03.2014
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 14.03.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 12.11.2013
EØS-notat offentliggjort 7.6.2013
Europakommisjonen igangsatte i januar 2013 en høring for å få mer detaljert opplysninger om de omkostninger bedriftene for tiden har når de flytter sitt registrerte hjemsted til utlandet og om hvilke fordeler de vil kunne ha av en eventuell EU-lovgivning på området. Et EØS-notat om saken ble offentliggjort 7. juni 2013.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 6.6.2013

Sider