Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 21.3.2018
Høring om norsk gjennomføringsbestemmelse igangsatt av Finansdepartementet 23.10.2018
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.5.2017
Høring igangsatt av Finansdepartementet 17.8.2016
EØS-komiteen har vedtatt å innlemme EUs nye regnskapsdirektiv i EØS-avtalen. Direktivet erstatter årsregnskapsdirektivet og konsernregnskaps­direktivet. Finansdepartementet har sendt på høring Regnskapslovutvalgets utredning NOU 2015:10 Lov om regnskapsplikt, som blant annet inneholder forslag om hvordan EUs nye regnskapsdirektiv skal gjennomføres i norsk lov.

Sider