Selskapsrett

Forsiden - Velg område - Selskapsrett

Abonner på RSS-feed: Selskapsrett - siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 30.4.2020
Fortolkende meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 28.4.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 23.4.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 30.1.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.1.2020
Høring som inkluderer norsk gjennomføring igangsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 21.11.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 26.6.2019
Photo: Pete Linforrth (Pixabay - CC0 Public Domain)
Høring om planlagt evaluering av direktivet igangsatt av Kommisjonen 20.2.2020
EU-direktivet fra 2014 om store bedrifters plikt til å offentliggjøre informasjon av ikke-økonomisk karakter er vedtatt innlemmet i EØS-avtalen. Informasjonsplikten gjelder forhold knyttet til miljø, sosiale forhold, personalforhold, menneskerettigheter, anti-korrupsjon, samt strategi og kontrollorganer knyttet til alder, kjønn, og kompetanse. Det meste av regelverket fins allerede i norsk rett. EØS-komitevedtaket krevde parlamentssamtykke i Norge, Island (fullført i 2016) og Liechtenstein (ikke fullført) for å kunne tre i kraft.

Sider