Immaterialrett

Forsiden - Velg område - Immaterialrett

Abonner på RSS-feed: Immaterialrett - siste nytt

Fortolkningsdom avsagt av EFTA-domstolen 21.12.2017
Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2017
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 12.10.2017
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.9.2016
Photo: Pixabay (CC0 Public Domain)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2016
Som ledd i oppfølging av strategien for et digitalt indre marked, har Kommisjonen lagt fram en pakke med konkrete planer og lovforslag for modernisering av EUs regelverk for opphavsrett. Forslagene er spesielt knyttet til online-tjenester. De tar sikte på å styrke både brukernes og opphavspersonenes rettigheter for digitale tjenester over landegrensene ved for eksempel musikkstreaming eller video-on-demand.
Høring igangsatt av Kommisjonen 23.3.2016
Revidert dansk departementsnotat offentliggjort 4.5.2016
Som første konkrete oppfølging av strategien for et digitalt indre marked, har Kommisjonen lagt fram en handlingsplan for modernisering av EUs regelverk for opphavsrett, samt et konkret lovforslag om bedre online­tilgang over landegrensene.
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 9.12.2015
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.07.2015
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.12.2014
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 14.10.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 18.08.2014
Høringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.07.2014
Norsk lovendring kunngjort 13.06.2014
Kulturdepartementet kunngjorde 13. juni 2006 endringer til åndsverksloven for gjennomføring av endringer til EUs vernetidsdirektiv. Lovendringen trer i kraft 1. juli 2014. Endringene til EU-direktivet forelenger vernetiden for opphavsrett og nærstående rettigheter fra 50 til 70 år for musikeres og produsenters rettigheter til sine innspillinger. EØS-komiteen vedtok i mai 2013 å innlemme i direktivet i EØS-avtalen.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 18.12.2012
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 11.12.2012
Forslag lagt fram av Kommisjonen 1.7.2010

Sider