Forskning og utdanning

Forsiden - Velg område - Forskning og utdanning

Abonner på RSS-feed: Forskning og utdanning - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 25.3.2020
Foreløpig holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 28.2.2020
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 19.12.2019
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 13.12.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 9.12.2019
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.11.2019
Faktaark publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 5.9.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 3.7.2019
Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 17.6.2019
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 4.6.2019
EØS-komitebeslutning 10.7.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 8.5.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Europaparlamentets plenumsbehandling 17.4.2019 (enighet med Rådet unntatt budsjett)
Høring om strategi for norsk deltakelse i programmet igangsatt av Kunnskapsdepartementet 1.12.2020
EØS-notat offentliggjort 17.10.2019
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.3.2019

Sider