Informasjonssamfunnet

Forsiden - Velg område - Informasjonssamfunnet

Abonner på RSS-feed: Informasjonssamfunnet - siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 2.7.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 22.6.2021 med pressemelding
Høring igangsatt av Kommisjonen 22.6.2021 med frist 3.8.2021
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 14.6.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.5.2021
President Ursula von der Layen (foto: Europakommisjonen)
Omtale av ministererklæringer publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 25.3.2021
Europakommisjonen presenterte i februar 2020 sine ambisjoner for Europas digitale fremtid. En hvitbok om kunstig intelligens oppfordrer til kraftig satsing på kunstig intelligens, et område Europa bør bli ledende på. AI-satsingen inngår i Kommisjonens digitale strategi, hvor dataøkonomi fremheves som et annet stort statsingsområde. I alt fire dokumenter ble lagt fram: en meddelelse om Europas digitale fremtid (dette faktaarket), hvitboken om kunstig intelligens, en meddelelse om europeisk datastrategi og en rapport om sikkerhet og ansvar i forbindelse med kunstig intelligens, tingenes internett og robotikk.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 19.3.2021
Omtale av kommisjonshøring publisert av Utenriksdepartementet 22.2.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.2.2021
EU har vedtatt en revisjon av PSI-direktivet med fokus på gjenbruk av offentlige data som har nærings- og samfunnsøkonomisk verdi. Det skal senere vedtas en liste over datasett som skal være tilgjengelige i sanntid. Det nye direktivet klargjør også tilgangen til data fra semi-offentlige "underleverandører", utvider forbudet mot eksklusive avtaler og tydeliggjør relasjonene mellom PSI-direktivet og andre juridiske instrumenter.
Dansk departementsnotat offentliggjort 15.1.2021
Meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen og Høyrerepresentanten for EUs utenriks- og sikkerhetspolitikk 16.12.2020

Sider