Det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/887 av 20. mai om opprettelse av det europeiske industri-, teknologi- og forskningskompetansesenter for cybersikkerhet og nettverket av nasjonale koordinasjonssentre

Regulation (EU)2021/887 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2021 establishing the European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre and the Network of National Coordination Centres

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 8.6.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonens pressemelding, 14.12.2020)

Kommissionen glæder sig over den politiske aftale om det nye Kompetencecenter og -netværk for Cybersikkerhed

EU-institutionerne er i dag nået til politisk enighed om det nye Kompetencecenter og -netværk for Cybersikkerhed — et initiativ, der har til formål at forbedre og styrke EU's teknologiske og industrielle cybersikkerhedskapacitet og bidrage til at skabe et sikkert onlinemiljø, når det er formelt godkendt af Europa-Parlamentet og Rådet.

Kompetencecentret for Cybersikkerhed, som bliver placeret i Bukarest, og Kompetencenetværket for Cybersikkerhed har til formål at styrke Europas cybersikkerhedskapacitet, beskytte vores økonomi og samfund mod cyberangreb, opretholde og fremme topforskning og styrke EU's erhvervslivs konkurrenceevne på området.

Centret og netværket vil forene ressourcer fra EU, medlemsstaterne og erhvervslivet for at forbedre og styrke den teknologiske og industrielle cybersikkerhedskapacitet og dermed styrke EU's åbne strategiske autonomi. Ved at forvalte cybersikkerhedsmidlerne fra det kommende langsigtede EU-budget vil centret råde over midler fra programmet for et digitalt Europa og Horisont Europa samt bidrag fra medlemsstaterne.

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder, udtaler: "Hvis vi ønsker, at borgerne og virksomhederne skal få mest muligt ud af de digitale tjenester, er de nødt til at have tillid til dem. Vi er i stigende grad afhængige af digitale infrastrukturer og applikationer, og deres sikkerhed er afgørende for hele det europæiske samfund og den europæiske økonomi. Vi er nødt til at sikre, at vi har alle elementer på plads, herunder en robust cybersikkerhedsindustri, så vi kan skabe et sikkert onlinemiljø, hvor EU's borgere kan udøve deres grundlæggende rettigheder og friheder, og hvor EU's virksomheder kan trives."

Thierry Breton, kommissær for det indre marked, tilføjer: "Jeg glæder mig meget over enigheden, der er opnået om Kompetencecentret for Cybersikkerhed — en søjle i strategien for cybersikkerhed, som vi vil fremlægge i næste uge. Det vil hjælpe os med at styrke vores industrielle og teknologiske kapacitet inden for cybersikkerhed, herunder gennem projekter, der støttes i fællesskab af EU's og de nationale budgetter. Ved at bidrage til en fælles europæisk cyberteknologisk køreplan vil den derudover styrke vores strategiske autonomi på et tidspunkt, hvor der er mere brug for cybersikkerhed end nogensinde før."

Kompetencecentret og netværket for Cybersikkerhed vil hjælpe EU og medlemsstaterne med at anlægge et proaktivt, langsigtet og strategisk perspektiv på cybersikkerhedsforskning og -udvikling samt en industripolitik for cybersikkerhed. Denne tilgang bør bidrage til ikke blot at finde frem til nyskabende løsninger på de cybersikkerhedsudfordringer, som den private og den offentlige sektor står over for, men også at støtte en effektiv udbredelse af disse løsninger. Centret og netværket vil sammen styrke vores teknologiske suverænitet gennem storstilede cybersikkerhedsprojekter på områder som efterretninger om cybertrusler, cybersikret hardware og operativsystemer samt sikkerhedscertificering.

Desuden vil det give de relevante videnskabelige og erhvervsmæssige kredse og de offentlige myndigheder adgang til centrale kapaciteter såsom test- og forsøgsfaciliteter, der ofte ligger uden for de enkelte medlemsstaters rækkevidde på grund af mangel på finansielle og menneskelige ressourcer.

De næste skridt

Efter dagens politiske enighed vil medlemsstaterne bekræfte aftalen den 18. december i Komitéen for De Faste Repræsentanter for Medlemsstaternes Regeringer ved Den Europæiske Union ("Coreper"). Europa-Parlamentets og Rådets formelle vedtagelse forventes at finde sted i januar 2021, hvorefter Europa-Kommissionen vil begynde at oprette Kompetencecentret for Cybersikkerhed.

Baggrund

Kommissionen vedtog i september 2018 et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Det Europæiske Kompetencecenter for Cybersikkerhed inden for Industri, Teknologi og Forskning og Netværket af Nationale Koordinationscentre. I den foregående valgperiode fandt der to trepartsmøder sted, men disse var ikke entydige. Rådets opdaterede forhandlingsmandat blev opnået af det kroatiske formandskab i juni 2020.

Flere oplysninger

Forslag om et europæisk kompetencecenter og -netværk for cybersikkerhed

Centrale spørgsmål til forslaget om et europæisk kompetencecenter og -netværk for cybersikkerhed

>Det Europæiske Kompetencecenter for Cybersikkerhed inden for Industri, Teknologi og Forskning

Offentlig-privat partnerskab om cybersikkerhed

Kompetencenetværket for Cybersikkerhed

Pressemeddelelse (2016) — Kommissionen undertegner aftale med erhvervslivet om cybersikkerhed og skærper indsatsen mod cybertrusler

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og moderniseringsdepartementet