Mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet

Abonner på RSS-feed: Mattrygghet - siste nytt

Kjøttskrotter (goto: Pixabay)
EØS-komitebeslutning 30.4.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Nye EU-regler for kjøttkontroll medfører at det må utarbeides kurs og test for praktiserende veterinærer som skal utføre offentlig kontroll av nødslakt på gården. Det må også lages register over hvem som har gjennomført kurs og bestått test. Praktiserende veterinærer må gå på kurs og bestå en test for å bli utpekt som offentlig veterinær. Disse og andre bestemmelser inngår i forordningen fra 2019 om offentlige kontroller som utføres på produkter av animalsk opprinnelse for å sikre at produksjonen foregår i henhold til hygieneregelverket, biproduktregelverket og dyrevelferdsregelverket. Rettsakten som gir detaljerte gjennomføringsbestemmelser for deler av EUs nye kontrollforordning, inneholder også unntaksregler for kontroll på dyr før og etter slakting og for kontroll av reinsdyr, krav til opplæring av tilsynspersonell og regler for kontroll med produksjon av og gjenutsettingsområder for toskallede bløtdyr.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 29.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.4.2020

Sider