Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.9.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.9.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 6.8.2021
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 30.7.2021
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen 30.7.2021 med tilbakemeldingsfrist 27.8.2021
Hvitvasking av penger (foto: Pixabay)
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 21.5.2021 og kunngjort i EU-tidende 26.7.2021
EØS-komiteen gjorde 30. april 2020 vedtak om innlemmelse av EUs femte hvitvaskingsdirektiv i EØS-avtalen. Viktige endringer gjelder blant annet virtuelle valutaer og elektroniske penger, kunsthandel, nasjonale registre om innehavere av bank- og betalingskontoer og samkjøring av registre over landegrensene.
Høring om planlagt meddelelse igangsatt av Kommisjonen 23.7.2021 med frist 29.10.2021
Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021
Norsk forskrift kunngjort 16.7.2021

Sider