Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

EØS-komitebeslutning 29.10.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 28.10.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 28.10.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 25.10.2021. Dansk departementsnotat offentliggjort 26.10.2021.
Svensk departementsnotat offentliggjort 25.10.2021
Svensk departementsnotat offentliggjort 25.10.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.10.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 20.10.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.10.2021. EØS-notat offentliggjort 20.10.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.10.2021. EØS-notat offentliggjort 20.10.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.10.2021. EØS-notat offentliggjort 20.10.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 18.10.2021. EØS-notat offentliggjort 20.10.2021
Europaparlamentets plenumsbehandling 19.10.2021 (bekreftelse av kompromiss med Rådet)
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.10.2021
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 12.10.2021 med frist 10.12.2021

Sider