Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 23.10.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 23.10.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 20.10.2020
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 20.10.2020
Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Finansdepartementet 15.10.2020
EU vedtok i mai 2019 endringer til sentrale bankdirektiver og -forordninger for å styrke bankenes motstandsdyktighet og gjenopprette tillitt etter bankkrisen. Bestemmelsene er en del av bankreformpakken som i hovedsak endrer kapitalkravsdirektivet (CRD - dette faktaarket), kapitalkravsforordningen (CRR), og krisehåndteringsdirektivet (BRRD).
Høring om gjennomføring i norsk rett igangsatt av Finansdepartementet 15.10.2020
Høring om videreføring av kontraktskontinuitet for Storbritannia igangsatt av Finansdepartementet 14.10.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 4.9.2020 og kunngjort 12.10.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.10.2020
Norsk forskrift kunngjort 24.9.2020. EØS-komitebeslutning 25.9.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider