Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Høring om gjennomgang av direktivet, inkudert pressemelding (sak 2), igangsatt av Kommisjonen 12.2.2021 med frist 30.4.2021
Bakgrunnsnotat offentliggjort av Europaparlamentets utredningsavdeling 12.2.2021
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 11.2.2021
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.2.2021
Utkast til delegert forordning lagt fram av Kommisjonen med tilbakemeldingsfrist 10.3.2021
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om tillegg til EØS-komitebeslutning nr. 190/2019
Foto: Pixabay
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EUs reviderte tjeneste­pensjons­direktiv fra 2016 gjelder pensjonsforetak hvis virksomhet er begrenset til tjeneste­pensjons­ordninger i arbeidsforhold. I Norge omfatter direktivet pensjonsforetak i form av fondsbaserte pensjonskasser opprettet av arbeidsgiver for ansatte i privat og kommunal virksomhet. Formålet med revisjonen var blant annet å tilstrebe en større grad av harmonisering av solvens­regelverket for tjeneste­pensjonskasser, å styrke det felles indre marked og å sikre soliditeten.
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 5.2.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 3.2.2021

Sider