Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Rapport om midlertidig unntak for pensjonsordninger lagt fram av Kommisjonen 23.9.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.9.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 12.5.2020 og kunngjort i EU-tidende 14.9.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 29.7.2020 og kunngjort 8.9.2020
Prospektforordningen etablerer et revidert regelverk for samordning av kravene til utforming, kontroll og distribusjon av prospekt ved offentlige tilbud av verdipapirer. Forordningen trådte hovedsakelig i kraft i 2019 og erstatter prospektdirektivet fra 2003. Gjennomføring av prospektforordningen innebærer at verdipapirhandellovens kapittel 7 er erstattet med forordningens regler på området for EØS-prospekt. Innlemming i EØS-avtalen krevde derfor Stortingets samtykke.
EØS-notat offentliggjort 4.8.2020
Veikart for planlagt forordning lagt ut på høring av Kommisjonen 28.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 2.6.2020 og kunngjort 6.7.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.6.2020
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 17.6.2020
EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 12.6.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider