Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.12.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 27.12.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 27.12.2019
EU-tidende publiserte i romjulen tre endrings­rettsakter om EUs finanstilsynsmyndigheter for bank, verdipapirer og forsikring og pensjon, samt om EUs makrotilsyn. Formålet er å styrke tilsyns­organenes fullmakter og virkemidler for å samordne tilsynspraksis i Europa og bekjempe hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme. Revisjonen av EUs finanstilsynsregelverk har også tilknytning til brexit for å unngå etablering av britiske banker i EU-land hvor tilsynet ville ha vært mindre strengt. De tre publiserte forordningene inngår i finanstilsynsrevisjonspakken som Kommisjonen la fram i 2017 og som Rådet og Europaparlamentet ble enige om i mars 2019. Den fjerde og siste forordningen i pakken, om tilsyn med sentrale motparter, ble publisert 12. desember. Innlemmelse av regelverket i EØS-avtalen kan også gi EFTAs overvåkingsorgan økte fullmakter når det gjelder tillatelser og tilsyn for foretak og produkter i EØS/EFTA-statene.

Sider