Finansielle tjenester

Forsiden - Velg område - Finansielle tjenester

Abonner på RSS-feed: Finansielle tjenester - siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 23.12.2020
Norsk forskrift kunngjort 23.12.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 21.12.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 18.12.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 18.12.2020
Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 18.12.2020
Norsk lov kunngjort 18.12.2020
Norsk lov kunngjort 18.12.2020
EU-direktivet om forbrukerrettigheter knyttet til grunnleggende brukskontoer for betaling av varer og tjenester ble vedtatt 2014, men er ennå ikke innlemmet i EØS-avtalen. Direktivet tar sikte på å gi alle personer en mulighet til å opprette og bruke en betalingskonto til en rimelig pris uansett oppholdssted og økonomiske situasjon. Direktivet inneholder også bestemmelser om sammenlignbarhet av bankgebyrer for denne type kontoer og om retten til å flytte kontoer.
Norsk lov kunngjort 18.12.2020
EU-direktivet fra 2014 skal gi forbrukerne bedre beskyttelse i forbindelse med boliglån gjennom robuste regler om reklame, pre-kontraktuelle informasjon, råd, vurdering av kredittverdighet og tidlig nedbetaling. Ved innføring av et europeisk standardisert faktaark skal forbrukerne gis bedre mulighet til å sammenligne boliglån fra ulike tilbydere. Direktivet skal også skape et mer effektivt og konkurransedyktig indre marked for boliglån ved å skape like konkurransevilkår for alle aktører og gjøre grensekryssende virksomhet enklere. EØS-komiteen gjorde i mai 2019 vedtak om innlemming av direktivet i EØS-avtalen.
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 16.12.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 15.12.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 30.9.2020 og kunngjort i EU-tidende 14.12.2020
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.12.2020

Sider