Informasjon om priser på forbruksvarer

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/6/EF av 16. februar 1998 om forbrukervern ved opplysning om priser på forbruksvarer

Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.2.2023

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens faktaark, dansk utgave)

Angivelse af priser på forbrugsvarer
Angivelse af salgsprisen og prisen pr. måleenhed for varer, som udbydes af forhandlere til forbrugere, for at forbedre forbrugeroplysningen og lette prissammenligning er obligatorisk. Prisen skal angives på en sådan måde, at den ikke kan misforstås, er umiddelbart synlig og let læselig.

Resumé
Salgsprisen og prisen pr. måleenhed for varer, som udbydes af forhandlere til forbrugere, skal angives på en sådan måde, at de ikke kan misforstås, er umiddelbart synlige og let læselige. Ifølge direktivet forstås ved "at de ikke kan misforstås" den endelige pris, inklusive moms og øvrige afgifter.

Prisen pr. måleenhed skal ikke angives, når den er identisk med salgsprisen.

Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte, at denne bestemmelse ikke skal finde anvendelse på:

• varer, der leveres i forbindelse med en tjenesteydelse
• salg ved auktion samt salg af kunstgenstande og antikviteter.

For varer, der sælges i løs vægt, skal kun prisen pr. måleenhed angives.

Reklamer, hvori salgsprisen nævnes, skal ligeledes angive prisen pr. måleenhed.

Medlemsstaterne kan:

• fravige kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed for en vare, hvis en sådan angivelse ikke er nyttig eller vil kunne skabe forvirring
• opstille en fortegnelse over de ikke-levnedsmidler, der fortsat er omfattet af kravet om angivelse af prisen pr. måleenhed.

Der fastsættes i direktivet en overgangsperiode, i hvilken mindre detailforretninger ikke er forpligtet til at angive prisen pr. måleenhed for andre varer end dem, der sælges i løs vægt.

Medlemsstaterne

• træffer egnede foranstaltninger med henblik på at orientere alle berørte parter om den nationale lovgivning til gennemførelse af dette direktiv
• fastsætter og meddeler, hvilke sanktioner der skal anvendes ved overtrædelse af de nationale bestemmelser til gennemførelse af dette direktiv.

Dette direktiv ophæver direktiv 79/581/EØF (om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på levnedsmidler ()) og 88/314/EØF (om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på ikke-levnedsmidler) med virkning fra den 18. marts 2000.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
16.02.1998
Gjennomføringsfrist i EU
18.03.2000
Anvendelsesdato i EU
18.03.2000
Siste saker i EU-domstolen
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 46, 28.10.1999, p. 165-167
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
27.11.1998
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.11.1998
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.03.2000

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.1999
Anvendes fra i Norge
01.01.2000

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 31998L0006
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro