Tobakksdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om gjenoppfyllingsmekanismen til elektroniske sigaretter

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/586 av 14. april 2016 om tekniske standarder for elektroniske sigaretters gjenoppfyllingsmekanisme

Commission Implementing Decision (EU) 2016/586 of 14 April 2016 on technical standards for the refill mechanism of electronic cigarettes

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 4.2.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.1.2022)

Sammendrag av innhold
Tobakksdirektiv 2014/40/EU regulerer i artikkel 20 e-sigaretter og gjenoppfyllingsbeholdere med nikotin. Direktivet stiller detaljerte krav til disse produktene, herunder til lekkasjesikring. Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/586 inneholder de tekniske standardene som gjelder for denne sikringen.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører behov for forskriftsendring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen av betydning.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten vil innlemmes i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 4. februar 2022, og trer i kraft når grunndirektiv 2014/40/EU trer i kraft i Norge.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
14.04.2016
Gjennomføringsfrist i EU
06.05.2016
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.06.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge og Island (av direktiv 2014/40/EU)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016D0586
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro