Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om felles logo for fjernsalg

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1904 av 29. oktober 2021 om vedtakelse av utformingen av en felles logo for detaljsalg av legemidler til dyr ved fjernsalg

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1904 of 29 October 2021 adopting the design of a common logo for the retail of veterinary medicinal products at a distance

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 4.2.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.11.2021)

Sammendrag av innhold
Reguleringen gjelder vedtakelse av en felles logo for salg av legemidler til dyr på nett.

Regelverket er hjemlet i hovedforordningen 2019/6 om legemidler til dyr. Kommisjonen har foreslått at forordningen får anvendelse fra 28. januar 2022. Forslaget ble lagt frem for den stående komiteen for legemidler til dyr den 30. september 2020.

Formålet med regelverket er å etablere en felles logo som skal kunne brukes av forhandlere av legemidler til dyr på nett, som er godkjente i henhold til artikkel 103 i hovedforordningen 2019/6. Logoen skal gjøre det lett for befolkningen å finne ut om en forhandler av slike medikamenter har nødvendig godkjennelse.

Utformingen av logoen følger av forordningens artikkel 1. Logoen skal inneholde en hyperlink til det aktuelle medlemslandets liste over godkjente forhandlere for fjernsalg av medikamenter til dyr. Logoen skal være tilsvarende den som brukes for legemidler til mennesker, men med andre farger og det skal tillegges ordet «vet».

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må implementeres i norsk rett, sannsynligvis i den planlagte nye forskriften om legemidler til dyr.

Aktører som skal selge legemidler til dyr over nett, må forholde seg til forordningen ved å sørge for å få etablert den vedtatte felles logoen i sin virksomhet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen forutsetter at legemiddelmyndigheten teknisk og praktisk legger til rette for at aktørene kan få etablert den vedtatte felles logoen i sin virksomhet. Aktørene som skal selge legemidler til dyr over nett må følge opp teknisk og praktisk for å få etablert og kunne ta den vedtatte felles logoen i bruk i sin virksomhet.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.10.2021
Anvendelsesdato i EU
28.01.2022
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.02.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge (av forordning 2019/6)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1904
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro