Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1718 av 14. november 2018 om endring av forordning (EF) nr. 726/2004 med hensyn til Det europeiske legemiddelbyrås sete

Regulation (EU) 2018/1718 of 14 November 2018 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 726/2004 as regards the location of the seat of the European Medicines Agency

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.7.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2019)

Sammendrag av innhold
På grunn av Storbritannias meddelelse av 29. mars 2017 om å tre ut av EU besluttet de andre 27 medlemsstatene under møte i Rådet 20. november 2017 at Det Europeiske legemiddelbyrået som har vært lokalisert i London skal være lokalisert i Amsterdam. I tråd med artikkel 50 i TFEU skal Det Europeiske legemiddelbyrået skal dette gjelde fra 30. mars 2019.

Rettslige konsekvenser
Rettsakten har ingen rettslige konsekvenser for Norge.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen økonomiske og administrative konsekvenser for Norge.

Vurdering
Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
29.03.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.03.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.03.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.07.2020
Anvendes fra i Norge
03.07.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1718
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro