Tobakksdirektivet: endret gjennomføringsdato og overgangsperiode

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2015/1139 av 13. juli 2015 om endring av direktiv 2012/9/EU når det gjelder gjennomføringsdatoen og fristen for overgangsperiodens utløp

Commission Directive (EU) 2015/1139 of 13 July 2015 amending Directive 2012/9/EU as regards the date for its transposition and the deadline for the end of the transitional period

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 18.3.2016 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.05.2015)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har vedtatt nye tekst-helseadvarsler som skal påføres tobakkspakningene, jf. Kommisjonsdirektiv 2012/9/EU. Fristen for gjennomføring ble i Kommisjonsdirektiv 2014/39/EU utsatt til 28. mars 2016. Som følge av det nye tobakksproduktdirektivet 2014/40/EU, som har gjennomføringsfrist 20. mai 2016, foreslås det i dette direktivforslaget at gjennomføringsfristen for 2012/9/EU utsettes til samme dato, altså 20. mai 2016.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Ingen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Ingen.

Vurdering
Nye helseadvarsler på tobakkspakningene vil inntas i forskrift 6. februar 2003 nr. 141 om innhold i og merking av tobakksprodukter, jf. § 10 første ledd og Vedlegg 1.

Status
Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
13.07.2015
Anvendelsesdato i EU
03.08.2015
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
21.01.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
18.03.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
19.03.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
19.03.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32015R1139
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro