EU-henstilling om kreftscreening (oppdatering)

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til rådsrekommandasjon om kreftscreening (oppdatering)

(In preparation) Proposal for a Council Recommendation on cancer screening (update)

Siste nytt

Notat om planlagt oppdatering av henstilling lagt fram av Kommisjonen 25.1.2022 med tilbakemeldingsfrist 22.2.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 25.1.2022)

Ajourføring af henstillingen om kræftscreening

I Europas kræfthandlingsplan bebudede Kommissionen en ny kræftscreeningordning. Ordningen har til formål at hjælpe EU-landene med at sikre, at de 90 % af EU's befolkning, der er berettiget til screening for brystkræft, livmoderhalskræft og tyk- og endetarmskræft, tilbydes screening senest i 2025.

Med dette initiativ vil Kommissionen:

• ajourføre 2003-vejledningen (Rådets henstilling) om kræftscreening på grundlag af den seneste videnskabelige rådgivning

• overveje at udvide screeningen til at omfatte andre typer kræft.

Opfordring til indsendelse af dokumentation

Feedbackperiode: 25 januar 2022 - 22 februar 2022

Opfordring til indsendelse af dokumentation - Ares(2022)583417

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet