Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 29.07.2015 i forbindelse med utarbeidelse av revidert forslag
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.6.2015
En fersk statusrapport om EUs arbeid med å nå 2020-målene for fornybar energi viser at man er godt på vei mot 20 prosent-målet. I 2014 sto fornybar energi for over 15 prosent av det totale energiforbruket i EU-landene. Det kan bli vanskeligere å imøtekomme kravet om 10 prosent fornybar energi i transportsektoren. I fjor var denne andelen på 5,7 prosent i EU-området.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.05.2015
Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 27.05.2015
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 21.04.2015
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.04.2015
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 18.02.2017
Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 12.02.2015
For å styrke arbeidet mot terrorisme vil Storbritannia fra 13. april i år kunne melde inn ettersøkte og mistenkelige personer i Schengens informasjonssystem SIS. Selv om Storbritannia ikke er medlem av Schengensamarbeidet, har EUs ministerråd vedtatt å åpne opp for delvis deltakelse. Etter et halvt års prøvedrift vil Rådet høsten 2015 fatte endelig vedtak om Storbritannias deltakelse i SIS.
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.01.2015
Rådskonklusjoner vedtatt 12.12.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 27.11.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.10.2014
Rapport lagt fram av Kommisjonen 24.07.2014
Høring igangsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 17.07.2014
I rådsforordning (EF) nr. 1030/2002 og rådsforordning (EF) nr. 380/2008 er det vedtatt at dagens oppholdsetiketter skal erstattes av et oppholdskort som inneholder elektronisk lagret fotografi og fingeravtrykk. Gjennom behandlingen av enkeltsaker har Utlendingsdirektoratet blitt oppmerksomme på flere utfordringer og problemstillinger ved det gjeldende regelverket. For å tilrettelegge for en stadig mer smidig og effektiv rekruttering av arbeidskraft, igangsatte Arbeids- og sosialdepartementet en høring 17. juli 2014 om forslag til noen mindre forskriftsendringer knyttet til oppholdstillatelse for faglærte arbeidssøkere som ikke trenger visum, utlendinger som jobber på kontinentalsokkelen og oppholdstillatelse for selvstendige næringsdrivende.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 08.07.2014

Sider