Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Utkast til delegert kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 10.12.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning lagt fram av Kommisjonen 9.12.2020
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 25.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 23.11.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 24.11.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 9.9.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 7.9.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 11.11.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.6.2020. Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 1.7.2020
Meddelelse om anvendelse av restriksjonene lagt fram av Kommisjonen 11.6.2020
Revidert arbeidsprogram lagt fram av Kommisjonen 27.5.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.5.2020
Meddelelse om strategi for koordinert utfasing av reiserestriksjonene lagt fram av Kommisjonen 13.5.2020
Retningslinjer med veiledning og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 30.3.2020
Retningslinjer, meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 23.3.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.3.2020. Faktaark publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.3.2020
Lovdata
Tilgjengelig på Lovdatas åpne sider
Mye av norsk regelverk krever at man også leser EØS-regelverket, og Lovdata gjør nå tilgjengelig en oppdatert (konsolidert) norsk versjon av EØS-avtalen på sine åpne sider. Gjennom løpende beslutninger i EØS-komiteen innlemmes nye EU-rettsakter, av og til med tilpasninger, i avtalens vedlegg og protokoller. Straks norske oversettelser av beslutningene er tilgjengelige, normalt i uken etter EØS-komiteens møter, oppdaterer Lovdata vedleggene og protokollene. Den åpne versjonen lenker bare til EU-rettsakter og EØS-beslutninger som ellers er tilgjengelig på nett. Kodete tekster som f.eks. gjør kobling mellom dokumenter bedre, fins fortsatt bare i Lovdata Pro.
Høring om forslag til ny våpenforskrift igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 12.3.2020
EØS-prioriteringer for det norske formannskapet i EFTAs faste komite presentert 6.2.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.2.2020
Norsk forskrift kunngjort 9.1.2020
Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.12.2019

Sider