Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.1.2020 og kunngjort i EU-tidende 30.3.2020
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 7.12.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018
Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 30.11.2018
Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 25.10.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.10.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.9.2018
Forslag trukket av Kommisjonen 3.7.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 21.3.2018
Foto: Pixabay
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 25.1.2018
Regjeringen ønsker norsk deltakelse i EUs IT-byrå for forvaltning av Schengen informasjonssystem (SIS II), visuminformasjonssystemet (VIS) og fingeravtrykkregisteret (Eurodac). Deltakelsen skal styrke håndhevelsen av Schengen-samarbeidet og bekjempelsen av grenseoverskridende kriminalitet og terrorisme.

Sider