Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Photo: Geralt/Pixabay (CC0 Public Domain)
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.4.2016
I etterkant av avsløringene om overvåking ved datautveksling mellom EU og USA og EU-domstolens opphevelse av den såkalte 'safe harbour'-beslutningen, har Kommisjonen lagt fram en melding og et konkret forslag til ny lovgivning. Formålet er å gjenoppbygge tilliten ved lage en juridisk ramme for overføring av data som tilfredsstiller næringslivets behov samtidig som hensynet til personvern ivaretas.
Arbeidsprogram lagt fram av regjeringen 4.2.2016
Photo: Pixabay (CCO Public Domain)
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 15.12.2015
Under Europaparlamentets plenumssesjon i desember la Kommisjonen fram en tiltakspakke for styrking av Schengen­samarbeidets yttergrensekontroll, inkludert forslag til opprettelse av en europeisk grense- og kystvakt. Automatisk sjekk mot dataregistre ved passering av yttgrensensene kan også bli en realitet.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.12.2015
EØS-komitebeslutning 11.12.2015 om oppheving i EØS-avtalen
I etterkant av EU-domstolens opphevelse av et EU-vedtak fra 2000 om overføring av person­opplysninger til USA, har EØS-komiteen vedtatt en tilsvarende opphevelse i EØS-avtalen. EU-vedtaket har vært en del av EØS-avtalen siden 2001. Bakgrunnen for EU-dommen er blant annet Facebooks videre­formidling av persondata til amerikanske myndigheter og Edward Snowdens avsløringer i 2013.
Retningslinjer offentliggjort av Kommisjonen 29.10.2015
Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite 28.4.2015
Høring igangsatt av Kommisjonen 29.07.2015 i forbindelse med utarbeidelse av revidert forslag
Rapport lagt fram av Kommisjonen 15.6.2015
En fersk statusrapport om EUs arbeid med å nå 2020-målene for fornybar energi viser at man er godt på vei mot 20 prosent-målet. I 2014 sto fornybar energi for over 15 prosent av det totale energiforbruket i EU-landene. Det kan bli vanskeligere å imøtekomme kravet om 10 prosent fornybar energi i transportsektoren. I fjor var denne andelen på 5,7 prosent i EU-området.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.05.2015
Handlingsplan lagt fram av Kommisjonen 27.05.2015
Omtale publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 21.04.2015
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.04.2015

Sider