Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Fortolkningsdom (fransk) avsagt av EU-domstolen 25.11.2021 med pressemelding (engelsk)
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 25.11.2021
Europaparlamentets plenumsbehandling 12.11.2021 med pressemelding (enighet med Rådet)
Utkast til beslutning lagt fram av Kommisjonen 11.11.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.12.2021
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 27.10.2021
Høring om initiativet for mulig revisjon av direktivet igangsatt av Kommisjonen 19.10.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 4.8.2021 og kunngjort i EU-tidende 18.10.2021
Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 11.10.2021
Dansk departementsnotat offentliggjort 10.9.2021
Samtykkeproposisjon og lovproposisjon fremmet av regjeringen 3.9.2021
EU vedtok i 2018 å opprette av et system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forordningen må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS forvaltes av den europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.

Sider