Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Dansk departementsnotat offentliggjort 1.12.2020
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 25.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 23.11.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 24.11.2020
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 19.11.2020 med tilbakemeldingfrist 17.12.2020
Utkast til kommisjonsforordning lagt fram av Kommisjonen 12.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 10.12.2020
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.11.2020 med tilbakemeldingsfrist 10.12.2020
Fortolkningsdommer [1] [2] med pressemelding avsagt av EU-domstolen 6.10.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.10.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 9.9.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 7.9.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 11.11.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.6.2020. Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 1.7.2020
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.6.2020
EU vedtok i 2018 å opprette av et system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forordningen må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.6.2020
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.6.2020
Meddelelse om planlagt gjennomgang lagt fram av Kommisjonen 24.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.6.2020
Meddelelse om anvendelse av restriksjonene lagt fram av Kommisjonen 11.6.2020
Revidert arbeidsprogram lagt fram av Kommisjonen 27.5.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.5.2020

Sider