Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.6.2020
Meddelelse om anvendelse av restriksjonene lagt fram av Kommisjonen 11.6.2020
Revidert arbeidsprogram lagt fram av Kommisjonen 27.5.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.5.2020
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.5.2020
Meddelelse om strategi for koordinert utfasing av reiserestriksjonene lagt fram av Kommisjonen 13.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 11.5.2020
Retningslinjer med veiledning og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 30.3.2020
Retningslinjer, meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 23.3.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.3.2020. Faktaark publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.3.2020
Lovdata
Tilgjengelig på Lovdatas åpne sider
Mye av norsk regelverk krever at man også leser EØS-regelverket, og Lovdata gjør nå tilgjengelig en oppdatert (konsolidert) norsk versjon av EØS-avtalen på sine åpne sider. Gjennom løpende beslutninger i EØS-komiteen innlemmes nye EU-rettsakter, av og til med tilpasninger, i avtalens vedlegg og protokoller. Straks norske oversettelser av beslutningene er tilgjengelige, normalt i uken etter EØS-komiteens møter, oppdaterer Lovdata vedleggene og protokollene. Den åpne versjonen lenker bare til EU-rettsakter og EØS-beslutninger som ellers er tilgjengelig på nett. Kodete tekster som f.eks. gjør kobling mellom dokumenter bedre, fins fortsatt bare i Lovdata Pro.
Høring om forslag til ny våpenforskrift igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 12.3.2020
Foto: Pixabay
Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 28.2.2020
Denne og to andre forordninger utvider anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grense­overskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre rettsaktene omhandler SIS II til bruk for henholdsvis grensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold.
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 19.2.2020
EØS-prioriteringer for det norske formannskapet i EFTAs faste komite presentert 6.2.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.2.2020
Norsk forskrift kunngjort 9.1.2020
Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.12.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2019
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.10.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2019
Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Sider