Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Rådsvedtak 8.12.2022 10.11.2022 med pressemelding (samtykke til rådsforslag)
Rådsbehandling 8.12.2022 med pressemelding (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)
Beslutningen vil om kort tid bli publisert i EU-tidende og tre i kraft dagen etter.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 9.9.2022 og kunngjort i EU-tidende 5.12.2022. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 8.12.2022
EØS-notat offentliggjort 8.12.2022
EØS-notat offentliggjort 8.12.2022
Ifølge en foreløpig oversikt fra UD kan det 9. desember 2022 bli truffet vedtak om innlemmelse av nye 111 EU-rettsakter i EØS-avtalen. Blant disse er regelverket om digital portal for informasjon om det indre marked, endringer til direktivet om audiovisuelle medietjenester og to forordninger om nøkkelinformasjon om investeringsprodukter.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 5.12.2022 med pressemelding
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 1.2.2022
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 30.11.2022 med pressemelding
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.11.2022. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 24.11.2022
Fortolkningsdom [1] med pressemelding avsagt av EU-domstolen 22.11.2022 og [2] avsagt 24.11.2022
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 24.11.2022
Forslag til fortolkningsdom [1] og [2] lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 17.11.2022
Fortolkningsdom (fransk utgave) avsagt av EU-domstolen 17.11.2022
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 16.11.2022 med pressemelding
Svensk departementsnotat offentliggjort 16.11.2022
Rådsvedtak 8.11.2022 med pressemelding om full suspensjon av visumavtalen med Vanuatu
Beslutning (EU) 2022/2198 ble publisert i EU-tidende 8.11.2022 og skal anvendes fra 4. februar 2023.
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 8.11.2022

Sider