Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.4.2021
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) (Annex II) med pressemelding vedtatt av Rådet 14.4.2021 Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 15.4.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 12.4.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.12.2020 og kunngjort i EU-tidende 12.4.2021
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 6.4.2021
Foto: Pixabay
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.3.2021. Høring om norsk gjennomføring igangsatt 26.3.2021 med frist 7.5.2021
Denne og to andre forordninger utvider anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grense­overskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre rettsaktene omhandler SIS II til bruk for henholdsvis grensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt 26.3.2021 med frist 7.5.2021
Høring om norsk gjennomføring igangsatt 26.3.2021 med frist 7.5.2021
Statusnotat publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 26.3.2021
Anmodninger om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.12.2020 og 20.1.2021 og kunngjort i EU-tidende 22.3.2021
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.3.2021
Schengen-notat offentliggjort 19.2.2021
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 17.2.2021
Kommunikasjonsverndirektivet fra 2002 om e-databeskyttelse gjelder bare for tradisjonelle teleoperatører. Forslaget til revisjon tar blant annet sikte på å utvide regelverket til å gjelde nye e-tjenester som WhatsApp, Facebook Messenger, Skype og Gmail. Kommisjonen ønsker samtidig at lovverket vedtas som forordning i stedet for direktiv for å sikre samtidig og lik anvendelse i alle medlemslandene. Forslaget innebærer en oppmyking av "cookie"-reglene, men skjerper bestemmelser om spam, både via data og telefon.

Sider