Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.2.2020
Rapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 21.2.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 27.2.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv lagt fram av Kommisjonen 19.2.2020
Omtale av retningslinjer for data fra tilkoblede kjøretøy publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.2.2020
EØS-prioriteringer for det norske formannskapet i EFTAs faste komite presentert 6.2.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 12.2.2020
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 29.10.2019 og kunngjort i EU-tidende 10.2.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 5.2.2020
Arbeidsprogram lagt fram av Kommisjonen 29.1.2020
Norsk forskrift kunngjort 9.1.2020
Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.12.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 11.12.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 14.11.2019
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 22.10.2019. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 24.10.2019
Rådsforordning publisert i EU-tidende 22.10.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Høring om endringer til utlendingsforskriften igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 8.8.2019
Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 25.7.2019
Schengen-notat offentliggjort 26.6.2019

Sider