Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 28.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 3.8.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 25.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 27.7.2020
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.7.2020
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 24.7.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 16.7.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.7.2020. Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.7.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.6.2020. Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 1.7.2020
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.6.2020
EU vedtok i 2018 å opprette av et system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forordningen må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.6.2020
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.6.2020
Meddelelse om planlagt gjennomgang lagt fram av Kommisjonen 24.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.6.2020
Meddelelse om anvendelse av restriksjonene lagt fram av Kommisjonen 11.6.2020
Revidert arbeidsprogram lagt fram av Kommisjonen 27.5.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.5.2020
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.5.2020
Meddelelse om strategi for koordinert utfasing av reiserestriksjonene lagt fram av Kommisjonen 13.5.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 10.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 11.5.2020
Retningslinjer med veiledning og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 30.3.2020
Retningslinjer, meddelelse og pressemelding lagt fram av Kommisjonen 23.3.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.3.2020. Faktaark publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 27.3.2020
Lovdata
Tilgjengelig på Lovdatas åpne sider
Mye av norsk regelverk krever at man også leser EØS-regelverket, og Lovdata gjør nå tilgjengelig en oppdatert (konsolidert) norsk versjon av EØS-avtalen på sine åpne sider. Gjennom løpende beslutninger i EØS-komiteen innlemmes nye EU-rettsakter, av og til med tilpasninger, i avtalens vedlegg og protokoller. Straks norske oversettelser av beslutningene er tilgjengelige, normalt i uken etter EØS-komiteens møter, oppdaterer Lovdata vedleggene og protokollene. Den åpne versjonen lenker bare til EU-rettsakter og EØS-beslutninger som ellers er tilgjengelig på nett. Kodete tekster som f.eks. gjør kobling mellom dokumenter bedre, fins fortsatt bare i Lovdata Pro.

Sider