Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.3.2023
Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 30.3.2023
Fortolkningsdommer [1] og [2] avsagt av EU-domstolen 30.3.2023
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 30.3.2023
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 29.3.2023
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 27.3.2023
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 24.3.2023 (pressemelding)
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 24.3.2023
Puslespillbrikke med EU-flagg inn i brikke med norsk flagg (Shutterstock)
I EØS-komiteens møte 17. mars 2023 ble det vedtatt 46 beslutninger som innlemmer 86 nye rettsakter i EØS-avtalen, jf. EFTA-sekretariatets pressemelding. Arbeidet med å gjøre EU-regelverk til EØS-regelverk og veien fram til det er gjennomført i norsk rett kan du lese mer om på våre Lær-mer-sider; Om beslutningsprosessen.
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen med pressemelding 16.3.2023
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 14.3.2023 med pressemelding
Notat om planlagt meddelelse lagt fram av Kommisjonen 6.3.2023 med tilbakemeldingsfrist 3.4.2023
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 2.3.2023
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 2.3.2023
Høring om forslag til endringer i utlendingsregelverket igangsatt av Justisdepartementet 27.2.2023
Foto: Pixabay
Høring om forslag til endringer i utlendingsregelverket igangsatt av Justisdepartementet 27.2.2023
Denne og to andre forordninger utvider anvendelsesområdet for Schengen-informasjonssystemet (SIS II) i kampen mot terrorisme, grense­overskridende kriminalitet og ulovlig migrasjon. SIS omfatter i dag 29 europeiske land, inkludert Norge. De tre rettsaktene omhandler SIS II til bruk for henholdsvis grensekontroll (dette faktaarket), bekjempelse av kriminaliet og retur av personer med ulovlig opphold.
Høring om forslag til endringer i utlendingsregelverket igangsatt av Justisdepartementet 27.2.2023

Sider