Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 15.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 26.10.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 20.10.2020
Anmodninger om fortolkning [1] [2] sendt til EU-domstolen 5.8.2020 og kunngjort i EU-tidende 19.10.2020
Fortolkningsdommer [1] [2] med pressemelding avsagt av EU-domstolen 6.10.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 8.10.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 23.9.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 9.9.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 9.9.2020
Svensk departementsnotat offentliggjort 7.9.2020
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 16.7.2020
Dansk departementsnotat offentliggjort 29.6.2020. Rådsrekommandasjon publisert i EU-tidende 1.7.2020
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.6.2020
EU vedtok i 2018 å opprette av et system for innreiseopplysninger og - tillatelser (ETIAS) for å styrke sikkerhetskontrollen med innreiser til Schengen-området. Ifølge forordningen må statsborgere i land som ikke er underlagt visumplikt i fremtiden innhente en enkel reisetillatelse for innreise til Schengen. ETIAS forvaltes av den nyopprettede europeiske grense- og kystvakt i tett samarbeid med Schengen-landene og Europol.
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.6.2020
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30.6.2020
Meddelelse om planlagt gjennomgang lagt fram av Kommisjonen 24.6.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.2.2020 og kunngjort i EU-tidende 22.6.2020
Meddelelse om anvendelse av restriksjonene lagt fram av Kommisjonen 11.6.2020
Revidert arbeidsprogram lagt fram av Kommisjonen 27.5.2020. Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 29.5.2020
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 20.5.2020

Sider