Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.6.2022 og kunngjort i EU-tidende 8.8.2022
Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 1.8.2022
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 25.7.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 6.4.2022 og kunngjort i EU-tidende 18.7.2022
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 14.4.2022 og kunngjort i EU-tidende 11.7.2022
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.7.2022
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 11.7.2022
EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 7.7.2022
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.7.2022
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 7.7.2022
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 29.6.2022 med pressemelding
Rådsbehandling 28.6.2022 (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak) med pressemelding. Omtale publisert av Utenriksdepartementet 29.6.2022
Svensk departementsnotat offentliggjort 28.6.2022
Foreløpig holdning vedtatt av Rådet 22.6.2022 med pressemelding
Rådsforordning publisert i EU-tidende 15.6.2022
Foreløpig holdning (forhandlingsmandat) vedtatt av Rådet 10.6.2022 med pressemelding
Europaparlamentets plenumsbehandling 8.6.2022 (enighet med Rådet)

Sider