Beslutningsprosessen: miljø

Forsiden - Velg område - Miljø og klima - Beslutningsprosessen: miljø
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser
25.03.2015

2015/152

12.06.2015
12.06.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til visse produkter: forlenget gyldighet
24.03.2015

2015/167

12.06.2015
Notifisering av avfallsplaner og programmer for avfallsforebygging
30.12.2013

2015/170

12.06.2015
Godkjenning av alpha-cypermethrin som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
31.03.2015

2015/092

01.05.2015
18.05.2015
Godkjenning av Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stamme SA3A som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
31.03.2015

2015/092

01.05.2015
18.05.2015
Godkjenning av karbondioksid som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
17.03.2015

2015/091

01.05.2015
18.05.2015
Godkjenning av propan-2-ol som aktivt stoff til bruk i biocidholdige produkter
31.03.2015

2015/092

01.05.2015
18.05.2015
Persistente organiske miljøgifter: endringsbestemmelser
18.06.2015

2015/090

18.06.2015
07.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til absorberende hygieneprodukter
26.11.2014

2015/120

01.05.2015
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til såpe, sjampo, hårbalsam og barberskum
31.12.2014

2015/119

01.05.2015
Godkjenning av Streptomyces lydicus stamme WYEC 108 som virksomt stoff i plantevernmidler
12.09.2014

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av tebuconazole som virksomt stoff i plantevernmidler
15.09.2014

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av rettkjedede sommerfuglferomoner som virksomt stoff i plantevernmidler
12.09.2014

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som aktive stoff i plantevernmidler
10.07.2014

2014/221

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av dichlorprop-P, metconazol og triclopyr som virksomme stoff i plantevernmidler
02.09.2014

2014/270

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av sukrose som hovedingrediens i plantevernmidler
12.09.2014

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av Cydia pomonella Granulovirus (CpGV) som virksomt stoff i plantevernmidler
02.09.2014

2014/270

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av metobromuron som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2015

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av aminopyralid som virksomt stoff i plantevernmidler

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av metaflumizone som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2015

2014/271

01.06.2015
01.06.2015
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om fornyingsprosedyrer for dimethomorph
15.07.2014

2014/273

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av methylnonylketon som virksomt stoff i plantevernmidler
03.07.2014

2014/221

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene pinoxaden og meptyldinocap i plantevernmidler
06.06.2014

2014/274

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av planteoljer/citronellaolje som virksomt stoff i plantevernmidler
05.06.2014

2014/220

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av acekinocyl som virksomt stoff i plantevernmidler
01.09.2014

2014/220

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av ipconazol som virksomt stoff i plantevernmidler
01.09.2014

2014/221

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av kitosan-hydroklorid som hovedingrediens i plantevernmidler
13.06.2014

2014/221

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av Equisetum arvense L. som hovedingrediens i plantevernmidler
27.05.2014

2014/220

01.06.2015
01.06.2015
Tilbaketrekking av godkjenning av fenbutatinoksid som virksomt stoff i plantevernmidler
02.06.2014

2014/220

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av flubendiamide som virksomt stoff i plantevernmidler
01.09.2014

2014/221

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av visse forbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler
02.06.2014

2014/220

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av Bacillus pumilus QST 2808 som virksomt stoff i plantevernmidler
01.09.2014

2014/220

01.06.2015
01.06.2015
Endring av godkjenningsperioden for det virksomme stoffet cyfluthrin
26.05.2014

2014/220

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet methiocarb i plantevernmidler
19.03.2014

2014/220

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av L-askorbinsyre (C-vitamin) som virksomt stoff i plantevernmiddler
10.03.2014

2014/207

01.06.2015
01.06.2015
Forbud mot bruk av kaliumthiocyanate som virksomt stoff i plantevernmidler
26.02.2014

2014/207

01.06.2015
01.06.2015
Forbud mot bruk av kaliumjodid som virksomt stoff i plantevernmidler
27.02.2014

2014/207

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av pyridalyl som virksomt stoff i plantevernmiddler
01.07.2014

2014/207

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av nellikolje som virksomt stoff i plantevernmidler
06.03.2014

2014/207

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av ekstrakt fra tetre som virksomt stoff i plantevernmidler
12.03.2014

2014/207

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning s-abscisinsyre som virksomt stoff i plantevernmidler
01.07.2014

2014/207

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av kobberforbindelser som virksomme stoff i plantevernmidler
20.02.2014

2014/207

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av spinetoram som virksomt stoff i plantevernmiddler
01.07.2014

2014/207

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av 1,4-dimethylnaphthalene som virksomt stoff i plantevernmidler
01.07.2014

2014/207

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av amisulbrom som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.07.2014

2014/207

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av valifenalate som virksomt stoff i plantevernmidler
01.07.2014

2014/207

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av thiencarbazone som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.07.2014

2014/207

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av penflufen som virksomt stoff i plantevernmidler

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av klorantraniliprol som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.05.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av natriumsølvtiosulfat som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.05.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av penthiopyrad som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.05.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av tembotrion som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.05.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet etoprofos i plantevernmidler
11.12.2013

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av spirotetramat som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.05.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av pyroxsulam som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.05.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av benalaxyl-M som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.05.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet diklorprop-P i plantevernmidler
09.12.2013

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av appelsinolje som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.05.2014

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet rapsolje i plantevernmidler
01.04.2014

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
03.12.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet bifenox i plantevernmidler
29.11.2013

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Endring av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene ethoxysulfuron, oxadiargyl and warfarin i plantevernmidler
19.03.2014

2014/272

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
25.11.2013

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av fluopyram som virksomt stoff i plantevernmidler
01.02.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av eugenol som virksomt stoff i plantevernmidler
01.12.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av mandipropamid som virksomt stoff i plantevernmidler
01.08.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene benalaxyl-M og valifenalat i plantevernmidler
03.09.2013

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av de virksomme stoffene emamectin og maltodextrin i plantevernmidler
11.02.2013

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av de virksomme stoffenedenathonium benzoat, metylnonylketon, planteoljer og peppermynteolje i plantevernmidler
01.11.2012

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av det virksomme stoffene aluminium-ammoniumsulfat, fett-destillasjonsrester, repellenter med lukten av dyr eller planter, fiskeolje og urea i plantevernmidler
01.11.2012

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av fenpyrazamin som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av fluxapyroxad som virksomt stoff i plantevernmidler
01.01.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av bifenthrin som virksomt stoff i plantevernmidler
23.07.2012

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
01.05.2012

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Krav til merking av plantevernmidler
01.07.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Felles prinsipper for vurdering og godkjenning av plantevernmidler
01.07.2011

2014/203

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av pyriofenone som aktivt stoff i plantevernmiddel
01.02.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av dinatriumphosphonat som aktivt stoff i plantevernmiddel
01.02.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av Pseudomonas sp. slekt DSMZ 13134 som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.02.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av emamectin som aktivt stoff i plantevernmiddel
01.05.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av Aureobasidium pullulans som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.02.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av sedaxane som aktivt stoff i plantevernmiddel
01.02.2014

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet pyretriner i plantevernmidler
11.09.2013

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet eddiksyre i plantevernmidler
09.09.2013

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet fipronil i plantevernmidler
16.08.2013

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Tilbaketrekking av godkjenning av det virksomme stoffet bitertanol i plantevernmidler
29.08.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
28.08.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av geraniol som aktivt stoff i plantevernmiddel
01.12.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av thymol som aktivt stoff i plantevernmiddel
01.12.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler
01.07.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av det virksomme stoffet karbondioksid i plantevernmidler
01.11.2013

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Vilkår for bruk av de virksomme stoffene klotianidin, tiametoksam og imidakloprid i plantevernmidler
01.12.2013

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av Paecilomyces fumosoroseus stamme FE 9901 som virksomt stoff i plantevernmiddel
01.10.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av spiromesifen som aktivt stoff i plantevernmiddel
01.10.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av Candida oleophila stamme O som aktivt stoff i plantevernmiddel
01.10.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av kaliumfosfonater som aktivt stoff i plantevernmiddel
01.10.2013

2014/206

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus som aktivt stoff i plantevernmiddel
01.06.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus som aktivt stoff i plantevernmiddel
01.06.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015
Godkjenning av Bacillus firmus I-1582 som aktivt stoff i plantevernmiddel
13.10.2013

2014/205

01.06.2015
01.06.2015

Sider