Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om opplysninger som næringsdrivende skal registrere

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om innholdet og formatet til registeret over plantevernmidler som næringsdrivende skal føre i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009

(In preparation) Commission Implementing Regulation as regards the content and format of the records of plant protection products kept by professional users pursuant to Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 6.10.2022 med tilbakemeldingsfrist 3.11.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 6.10.2022)

Plantebeskyttelsesmidler: registre, der skal føres af erhvervsmæssige brugere

I henhold til EU's regler om plantebeskyttelsesmidler (forordning (EF) nr. 1107/2009) skal erhvervsmæssige brugere føre registre over de produkter, de anvender, som indeholder følgende oplysninger:

• produktets navn

• tidspunktet og doseringen af produktet

• arealet og den afgrøde, som produktet blev anvendt på.

Med dette initiativ beskriver vi de oplysninger, som skal registreres, og præciserer, at registrene skal føres i elektronisk format.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 06 oktober 2022 - 03 november 2022

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2022)6918124

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
06.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet