Beslutningsprosessen: handelsforenklinger

Forsiden - Velg område - Handelsforenklinger - Beslutningsprosessen: handelsforenklinger
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for viner fra Tyskland, Danmark, Nederland og Sverige
15.12.2017

2018/122

01.06.2018
01.06.2018
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
09.02.2018

2018/091

28.04.2018
28.04.2018
Taubaneforordningen
21.10.2016

2018/060

24.03.2018
01.07.2017
Markedsføring av pyrotekniske produkter
04.07.2010

2010/119

01.11.2012
11.10.2013
Aerosoldirektivet: endringsbestemmelser om masimaltrykk i aerosolbeholdere
12.12.2016

2018/010

10.02.2018
01.03.2018
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om krysslimt massivtreelement og laminert konstruksjonstre (LVL-virke)
02.01.2018

2018/059

24.03.2018
26.03.2018
Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: rekommandasjon om generelle overføringslisenser for væpnede styrker og ordregivende myndigheter
03.12.2016

2018/058

Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
04.11.2017

2018/034

10.02.2018
12.02.2018
Byggevareforordningen 2011
01.07.2013

2013/113

28.05.2014
01.01.2014
Betegnelser og merking av vinprodukter: endringsbestemmelser
01.07.2013

2017/251

16.12.2017
20.12.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering av horisontal setning og korttids vannabsorpsjon for plassformede løsfyllprodukter av cellulose (LFCI)
28.06.2017

2017/233

16.12.2017
18.12.2017
Byggevarer: utfyllende bestemmelser om klassifisering uten prøving av egenskapen brannpåvirkning for produktene limtre og fingerskjøtt konstruksjonsvirke
28.07.2017

2017/235

16.12.2017
18.12.2017
Byggevarer: puss og mørtels motstandsdyktighet mot brann
28.07.2017

2017/235

16.12.2017
18.12.2017
Byggevareforordningen: utfyllende bestemmelser om klassifisering av frostmotstand for takstein og tilbehørstein
06.09.2017

2017/234

16.12.2017
18.12.2017
Innhold av etylkarbamat i alkoholholdige drikker
29.01.2016

2017/236

Regelverk mot hjemmelaget sprengstoff
04.09.2014

2014/269

01.08.2015
15.06.2015
Aromatiserte vinprodukter: bestemmelser om tillatte produksjonsprosesser
28.04.2017

2017/179

23.09.2017
26.09.2017
Tillatelse til heving av anrikingsgrensene for visse viner fra Tyskland og Ungarn
11.12.2016

2017/103

06.05.2017
24.05.2017
Alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser om analysemetoder
26.04.2016

2017/057

18.03.2017
20.03.2017
Trykkbeholderdirektivet 2004 (revisjon)
20.04.2016

2015/085

20.04.2016
20.04.2016
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
29.09.2016

2017/026

04.02.2017
06.02.2017
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
25.05.2016

2016/255

03.12.2016
13.12.2016
Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
22.02.2016

2016/240

03.12.2016
13.12.2016
Byggevaredirektivet 1989
27.06.1991
01.01.1994
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om ventilasjonskanaler og -rør
16.11.2015

2016/020

06.02.2016
21.09.2016
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om klassifisering av reaksjon ved brann
04.04.2016

2016/120

04.06.2016
21.09.2016
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om geosyntetiske produkter
19.11.2015

2016/020

06.02.2016
21.09.2016
Byggevareforordningen: tilleggsbestemmelser om produkter for avløpsvann
19.11.2015

2016/020

06.02.2016
21.09.2016
Heisedirektivet
10.07.1997

1997/029

10.07.1997
01.07.1997
Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler
11.10.2008

2008/022

11.10.2008
05.05.2010
Oppdatering av EU-forordningen om gjødsel
15.12.2014

2015/051

21.03.2015
27.03.2015
Direktiv om ikke-automatiske vekter (revisjon)
20.04.2016

2014/213

20.04.2016
20.04.2016
Heisedirektivet (revisjon)
20.04.2016

2015/043

20.04.2016
13.04.2016
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
30.06.2015

2016/064

19.03.2016
31.03.2016
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
19.04.2015

2016/063

19.03.2016
31.03.2016
Kategorier av og beskyttede betegnelser på alkoholsterke drikker
14.02.2015

2016/022

06.02.2016
08.02.2016
Varestandarder for aromatiserte vinprodukter: endringsbestemmelser
27.03.2014

2015/306

12.12.2015
20.01.2016
Måleinstrumentdirektivet 2014 (revisjon)
20.04.2016

2014/213

20.04.2016
20.04.2016
Oppheving av direktiver om måling
01.07.2011

2012/145

14.07.2012
18.12.2012
Sporingsdirektivet for pyrotekniske produkter
17.10.2016

2015/025

17.10.2016
17.10.2016
Ubehandlede tregulvs motstandsdyktighet mot brann
25.12.2014

2015/056

21.03.2015
31.08.2015
Trebaserte platers og massiv trebeklednings motstanddyktighet mot brann
25.12.2015

2015/056

21.03.2015
31.08.2015
Lekters og profilers motstanddyktighet mot brann
25.12.2014

2015/056

21.03.2015
31.08.2015
Merking av materialer brukt i fottøy
23.03.1995

1994/016

23.03.1995
Krav til europeiske standarder for alkoholdrevne avtrekksfrie peiser
22.04.2015

2015/185

11.07.2015
11.07.2015
Prosedyrer for gjensidig godkjenning av ikke-harmoniserte varer (2008)
13.05.2009

2012/126

01.04.2013
12.04.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om Kroatia
01.07.2013

2015/129

01.05.2015
05.05.2015
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
08.04.2014

2015/033

26.02.2015
03.02.2015
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
07.12.2013

2015/033

26.02.2015
15.04.2013
Utforming av byggevarers ytelseserklæring
31.05.2014

2015/021

26.02.2015
01.01.2015
Vurdering og verifisering av ytelsesutholdenhet av byggevarer
16.06.2014

2015/022

26.02.2015
01.01.2015
Nettpublisering av byggevarers ytelseserklæring
24.02.2014

2015/023

26.02.2015
01.01.2015
Byggevareforordningen: gjennomføringsbestemmelser om europeiske tekniske vurderinger (ETA)
03.11.2013

2015/024

26.02.2015
01.01.2015
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
27.02.2014

2014/275

13.12.2014
Varestandarder for alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
29.04.2014

2014/223

01.11.2014
01.11.2014
Beskyttelse av geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
05.02.2014

2014/223

01.11.2014
01.11.2014
Beskyttelse av geografisk betegnelse fra Guatemala på alkoholsterk drikk
07.02.2014

2014/223

01.11.2014
01.11.2014
Alkoholsterke drikker: beskyttelse av geografisk betegnelse fra Peru
01.11.2013

2014/223

01.11.2014
01.11.2014
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: gjennomføringsbestemmelser
01.09.2013

2014/223

01.11.2014
01.11.2014
Etablering av et system for identifisering og sporing av eksplosiver til sivilt bruk
05.04.2013

2013/226

01.07.2014
24.10.2014
Måleinstrumentdirektivet 2004
30.10.2006

2005/031

30.10.2006
30.10.2006
Dokumenter som skal følge forsendelser av vinprodukter og register som skal føres innen vinsektoren
16.04.2012

2014/112

17.05.2014
20.05.2014
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
16.04.2012

2014/112

17.05.2014
20.05.2014
Sikkerhetskrav til europeiske standarder for visse barnestoler
28.03.2013

2014/084

17.05.2014
17.05.2014
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser
07.06.2013

2014/042

09.04.2014
10.04.2014
EØS-relevant regelverk for vinsektoren: fjerning av visse eksisterende beskyttede vinbetegnelser
02.03.2013

2013/211

09.11.2013
09.11.2013
Kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner: endringsbestemmelser
23.02.2013

2013/211

09.11.2013
09.11.2013
Betegnelser og merking av vinprodukter: gjennomføringsbestemmelser
19.12.2012

2013/212

09.11.2013
09.11.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser
03.07.2012

2013/212

09.11.2013
09.11.2013
Beskyttede geografiske betegnelser på alkoholsterke drikker: endringsbestemmelser
26.02.2012

2013/198

09.11.2013
09.11.2013
Forbud mot en spesiell type tilbehør til håndholdte ryddesager
20.04.2012

2013/168

09.10.2013
29.12.2009
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner: endringsbestemmelser
31.03.2011

2013/076

04.05.2013
21.06.2013
EØS-relevant regelverk for vinsektoren: endringsbestemmelser
26.01.2013

2013/132

15.06.2013
15.06.2013
Barnesiksikring av innendørs persienner og vindusavskjerminger med snorer
16.08.2011

2013/112

15.06.2013
15.06.2013
Overføring av forsvarsprodukter innenfor Fellesskapet: sertifisering av virksomheter
30.06.2012

2013/111

15.06.2013
15.06.2013
Krav til miljøvennlig utforming av tørketromler for husholdninger
01.11.2013

2013/078

01.11.2013
01.07.2013
Anriking av vin produsert av druer som er høstet i 2010
16.11.2010

2012/143

01.04.2013
15.04.2013
Bestemmelser om registre, forsendelsesdokumenter og innsamling av informasjon for vinsektoren
01.08.2009

2012/102

01.04.2013
15.04.2013
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren
01.08.2009

2012/102

01.04.2013
15.04.2013
Bestemmelser om kategorier av vinprodukter, ønologiske metoder og gjeldende restriksjoner
01.08.2009

2012/102

01.04.2013
15.04.2013
Barnesikring av lightere (forlenget gyldighet)
11.05.2012

2013/037

16.03.2013
16.03.2013
EØS-relevant regelverk for vinsektoren
01.01.2008

2012/102

01.04.2013
15.04.2013
Merking og sporing av sprengstoff til sivilt bruk
05.04.2012

2010/119

01.11.2012
04.01.2010
Krav til miljøvennlig design av husholdningsoppvaskmaskiner
01.12.2011

2013/011

02.02.2013
Utslipp fra forbrenningsmotorer i ikke-veigående mobile maskiner
30.06.1998

1999/115

31.12.1999
Transportabelt trykkutstyr
30.06.2011

2011/127

03.12.2011
01.01.2013
Attestering av samsvar med tekniske spesifikasjoner for skorstein, røykrør, og særlige byggevarer
30.11.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Byggevaredirektivet: endringsbestemmelser om ferdigstøpte betongelementer
11.04.2012

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Byggevaredirektivet: endringsbestemmelser om innvendige skillevegger
11.05.2012

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Attestering av byggevarer: elektrisitets-, styre- og kommunikasjonskabler

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Attestering av byggevarer: prosedyre for dører, vinduer, lemmer, skodder og porter
09.05.2011

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Klassifisering av brannmotstanden til byggevarer, byggverk og delar av byggverk: endringsbestemmelser
02.05.2011

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Prosedyrer for samsvarsattestering av fugemasser til ikke-konstruksjonsmessig bruk
04.02.2011

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Prosedyrer for samsvarsattestering for komposittsystemer for varmeisolering
03.02.2011

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Yteevne ved brann til fibrøse støpte gipsstukkelementer
23.12.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Yteevne ved brann til stålplater med coating av polyester og plastisol
23.12.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Samsvarsattestering for sement, byggekalk og andre hydrauliske bindemidler
01.12.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Yteevne for visse gulvbelegg ved brann
03.03.2010

2012/197

01.11.2012
01.11.2012
Forbud mot biocidet dimethylfumarat: forlengelse
15.03.2012

2012/196

01.11.2012

Sider