Justis- og innenriks

Forsiden - Velg område - Justis- og innenriks
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 26.2.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 11.2.2019
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 17.1.2019
Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 14.12.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 5.12.2018
Samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen 30.11.2018
Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 25.10.2018
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 16.10.2018
Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 16.10.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 25.9.2018
Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 12.9.2018
Forslag trukket av Kommisjonen 3.7.2018

Sider