Beslutningsprosessen: mattrygghet

Forsiden - Velg område - Mattrygghet - Beslutningsprosessen: mattrygghet
Tabellene under viser hvor i beslutningsprosessen relevante EU-rettsakter på området arbeids- og sosialpolitikk befinner seg. Du kan selv velge om du vil å se alle rettsakter på området (default, markert med blått i boksene) eller bare på et noen av delområder (klikk og/eller ctrl-klikk i en av boksene og trykk deretter på velg-knappen).

EU-rettsakter innlemmet i EØS-avtalen: ferdigbehandlet

Faktaark EU- forslag EU-vedtak Anvendes fra i EU EØS- vedtak Anvendelse (frist) i EFTA/EØS Gjennomføring i norsk rett Anvendes fra i Norge
Aromaforordningen: endringsbestemmelser for bruk av gamma-glutamyl-valyl-glycin i næringsmidler
09.02.2016

2016/112

04.06.2016
06.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet klorpyrifos i visse matvarer: endringsbestemmelser
10.08.2016

2016/108

10.08.2016
07.06.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av oksadiksyl og spinetoram i næringsmidler
08.02.2016

2016/108

04.06.2016
07.06.2016
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler i næringsmidler
09.08.2016

2016/108

09.08.2016
07.06.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser for ekstrakt fra Humus lupulus L.
22.02.2016

2016/116

04.06.2016
06.06.2016
Tilsetningsstoffer i matvarer: steviolglykosider (E 960) som søtningsstoff i sennep
13.04.2016

2016/114

04.06.2016
06.06.2016
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelse for eddik
17.03.2016

2016/113

04.06.2016
06.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidlet fosetyl i visse matvarer: endringsbestemmelser
01.01.2016

2016/108

04.06.2016
07.06.2016
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om ekstrakter av rosmarin (E-392) i smørbare fettstoffer
09.02.2016

2016/112

04.06.2016
06.06.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
24.02.2016

2016/109

04.06.2016
07.06.2016
Storfebesetninger i regioner og land som er fri for brucellose, bovin tuberkulose og enzooisk bovin leukose
29.02.2016

2016/104

04.06.2016
Fiskehelsedirektivet: endringsbestemmelser om tiltak mot introduksjon av visse akvatiske sykdommer i Finland, Irland, Sverige og Storbritannia
01.01.2016

2016/105

04.06.2016
Midlertidig forbud mot import av mat fra Bagladesh som inneholder paanblader: endringsbestemmelser
23.06.2016
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om listen over territorier og tredjeland
29.12.2014
01.06.2016
Import og ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: oppheving av beslutning
29.12.2014
01.06.2016
Krav til dyrehelse ved handel med og innførsel av dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av egne direktiv: endringsbestemmelser om helsesertifikater
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
01.06.2016
Samhandel innen EU og import til EU av hunder, katter og ildere
29.12.2014

2016/066

01.06.2016
01.06.2016
Godkjenning av et preparat av S. cerevisiae som fôrtilsetningsstoff til visse drøvtyggere
17.02.2016

2016/071

30.04.2016
26.05.2016
Godkjenning av L-cystein hydroklorid-monohydrat som fôrtilsetningsstoff til hunder og katter
31.12.2015

2016/070

30.04.2016
26.05.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, mindre fjærfearter til slakt og avvent smågris
31.12.2015

2016/070

30.04.2016
26.05.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetningsstoff til kalkuner

2016/070

30.04.2016
26.05.2016
Godkjenning av visse fôrtilsetninger til verpehøns
07.01.2016

2016/070

30.04.2016
Godkjenning av menadion-natirum-bisulfit og menadion-nikotinamid-bisulfit som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
31.12.2015

2016/070

30.04.2016
26.05.2016
Tiltak mot afrikansk svinepest i Estland og Polen
20.04.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser for tropane alkaloider i kornbasert mat til spedbarn og småbarn
11.03.2016

2016/079

30.04.2016
02.05.2016
Grenseverdier for okratoksin A (OTA) i krydder av Capsicum spp.
01.01.2015

2016/080

30.04.2016
02.05.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for sisapronil
17.01.2015

2016/081

30.04.2016
02.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
15.10.2015

2016/074

30.04.2016
03.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: endringsbestemmelser
09.06.2016

2016/077

06.06.2016
03.05.2016
Handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om helsesertifikater
16.06.2015

2015/295

12.12.2015
03.05.2016
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser for guazatin
13.05.2016

2016/075

13.05.2016
03.05.2016
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
18.05.2015

2016/076

30.04.2016
03.05.2016
Transitt av visse produkter av animalsk opprinnelse fra Bosnia-Hercegovina
01.07.2013
24.10.2014
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotrakeitt i Tyskland

2016/069

30.04.2016
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
01.04.2016
01.04.2016
Import og transitt av fjørfevarer fra USA i forbindelse med fugleinfluensa av subtype H7N8
26.03.2016
29.03.2016
Import og transitt av fjørfeprodukter fra USA i forbindelse med fugleinfluensa
08.02.2016
09.02.2016
Krav til import av mat fra India som inneholder paanblader
12.02.2016
12.02.2016
Restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser
09.05.2016
Omsetning av såkorn: endringsbestemmelser
01.07.2016
01.07.2016
01.05.2016
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til fisk, krepsdyr og akvariefisk
11.09.2015

2016/043

19.03.2016
08.04.2016
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til kjæledyr og ikke-matproduserende dyr: endringsbestemmelser
11.09.2015

2016/043

19.03.2016
08.04.2016
Godkjenning av DL-methionyl-DL-methionin som tilsetningsstoff til fôr i fisk og krepsdyr
09.09.2015

2016/043

19.03.2016
08.04.2016
Godkjenning av natriumbisulfat som fôrtilsetning til alle dyrearter
11.09.2015

2016/043

19.03.2016
08.04.2016
Avslag på og tilbakekalling av godkjenning av visse tilsetningsstoffer til dyrefôr
07.09.2015

2016/042

19.03.2016
08.04.2016
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for dietylenglykolmonoetyleter
09.12.2015

2016/048

19.03.2016
19.03.2016
Bruk av jerntartarat som antiklumpemiddel i salt og salterstatninger
20.09.2015

2016/047

19.03.2016
30.03.2016
Bruk av etyllaurylarginat som tilsetningsstoff i mat: endringsbestemmelser
19.10.2015

2016/047

19.03.2016
30.03.2016
Uønskede stoffer i dyrefôr: gjennomføringsbestemmelser om avgiftningsprosesser
01.07.2017

2015/241

01.07.2017
18.03.2016
Gjennomføring av hygienepakken: bestemmelser om standarddokumenter for opplysninger om matkjeden og godkjente næringsmiddelsvirksomheter
01.01.2016

2016/045

19.03.2016
29.03.2016
Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen
27.11.2015

2016/041

19.03.2016
Juicedirektivet om merking og innhold av fruktjuice og visse lignende produkter bestemt til konsum: endringsbestemmelser
22.10.2014

2016/012

06.02.2016
16.03.2016
Import av levende dyr, sæd, egg og embryo av hestefamilien: endringsbestemmelser om Kina
01.04.2016
16.03.2016
Fôrhygieneforordningen: endringsbestemmelser om dioksinanalyser av fett, oljer og avledede produkter
12.11.2015

2016/007

06.02.2016
14.03.2016
Godkjenning av vitamin E som fôrtilsetningstoff: rettelse
02.10.2015

2016/006

06.02.2016
22.02.2016
Tilsetninger til dyrefôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier
22.10.2015

2016/005

06.02.2016
22.02.2016
Godkjenning av canthaxanthin som fôrtilsetning til visse kategorier av fjørfe, akvariefisk og prydfugler
23.09.2015

2016/008

06.02.2016
22.02.2016
Godkjenning av preparaten av L. plantarum og P. pentosaceus som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
24.09.2015

2016/008

06.02.2016
22.02.2016
Godkjenning av karvacrol, cinnamaldehyd og capsium oleoresin som fôrtilsetning til slaktekyllinger
24.09.2015

2016/008

06.02.2016
22.02.2016
Import og transitt av fjørfevarer fra Minnesota i forbindelse med fugleinfluensa
23.01.2016
23.01.2016
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Libya og Marokko
21.12.2015
25.01.2016
Bruk av erytritol (E 968) som smaksforsterker i drikkevarer

2016/013

06.02.2016
08.02.2016
Bruk av resirkulert vann for fjerning av mikrobiologisk overflateforuresning på slakteskrotter
17.09.2015

2016/004

06.02.2016
08.02.2016
Materialer og artikler av resirkulert plast som kommer i kontakt med mat: endringsbestemmelser
26.10.2015

2016/014

06.02.2016
09.02.2016
Helsepåstander på matvarer: avslag på godkjenning av visse påstander
10.11.2015

2016/015

06.02.2016
09.02.2016
Avslag på godkjenning av en helsepåstand på næringsmidler
11.11.2015

2016/015

06.02.2016
09.02.2016
Import av sæd, egg og embryoer fra dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser
16.03.2015

2016/003

06.02.2016
08.02.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest: endringsbestemmelser om Estland, Litauen og Polen
02.03.2016
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater
12.01.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om tylvalosin
03.11.2015

2016/016

06.02.2016
08.02.2016
Grenseverdier for restkonsentrasjoner av farmakologisk virksomme stoffer i animalske næringsmidler: endringsbestemmelser om virginiamysin
03.11.2015

2016/016

06.02.2016
08.02.2016
Registrering av verpehønsebesetning: endringer for Bulgaria og Romania
09.11.2007

2007/132

09.11.2007
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit i Tyskland og Italia: fristatus i Baden-Württemberg og Valle d'Aosta
22.10.2015

2016/002

06.02.2016
Erklæring av Nord-Irland som offisielt fri for brucellose i storfebesetninger
26.10.2015

2016/002

06.02.2016
Munn- og klovsykedirektivet: endringsbestemmelser om laboratorier for håndtering av levende virus
26.08.2015

2016/001

06.02.2016
Overgangsordninger for behandling av rå melk ved meierier i Bulgaria
11.03.2015

2016/004

06.02.2016
Makedonias program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høns
28.01.2016
05.02.2016
Import og transitt av fjørfevarer fra Mexico i forbindelse med fugleinfluensa
05.02.2016
05.02.2016
Import fra Mexico av visse kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser
05.02.2016
05.02.2016
Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
09.01.2016
14.01.2016
Importrestriksjoner for jordnøtter fra Brasil, paprika og muskat fra India og muskat fra Indonesia
02.02.2016
02.02.2016
Kontroll av forekomst av mykotoksiner i matvarer før eksport fra tredjeland
10.07.2015
26.06.2015
Gjeninnførsel av hester som har deltatt i hesteveddeløp, konkurranse og kulturarrangementer i Mexico og USA
30.12.2015
12.12.2015
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse
01.01.2016
01.01.2016
Handel med levende dyr og animalske produkter med New Zealand: endringsbestemmelser
18.12.2015
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
29.07.2015

2015/299

12.12.2015
15.12.2015
Grenseverdier for rester av azoksystrobin, dimoksystrobin, fluroksypyr, metoksyfenozid, metrafenon, oksadiargyl og tribenuron fra plantevernmidler i og på visse produkter
01.10.2015

2015/298

12.12.2015
15.12.2015
Grenseverdier for rester av amidosulfuron, fenhexamid, kresoksim-methyl, tiakloprid og trifloksystrobin fra plantevernmidler i visse produkter

2015/299

12.02.2016
15.12.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
24.06.2015

2015/297

12.12.2015
21.12.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
30.12.2015

2015/297

30.12.2015
15.12.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
11.07.2015

2015/297

12.12.2015
15.12.2015
Maksimalgrenseverdier for rester av plantevernmidler i visse matvarer: endringsbestemmelser
25.06.2015

2015/297

12.12.2015
15.12.2015
Oppheving av særskilte importbestemnelser for krepsdyr til konsum fra Bangladesh
25.12.2015
Import og transitt av fjørfe of fjørfevarer fra Canada og USA i forbindelse med fugleinfluensa
24.10.2015
10.11.2015
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria
20.06.2015
19.06.2015
Utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding)
16.07.2009

2010/004

30.01.2010
13.07.2011
Overvåking og bekjempelse av sykdommer hos akvatiske dyr: status for Koi herpesvirus sykdom i Kroatia
19.07.2015

2015/296

12.12.2015
Import og transitt av individuelle forsendelser av mindre enn 20 enheter fjørfe
08.12.2015
08.12.2015
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa: forlengelse av anvendelsesperioder
22.12.2015

Sider